empty
 
 

Linije koje se susreću u toku dominantne kupovine

Ovaj obrazac se uglavnom javlja na grafikonu kada cene postaju niže u toku trenda opadanja. Prvi dan ovog obrasca predstavlja duga crna sveća. Cena otvaranja sledećeg dana naglo pada, ukazujući na scenario dominantne prodaje. Obrazac Linije koje se susreću u toku dominantne kupovine sličan je konceptu formiranja Linije proboja u toku dominantne kupovine, jedina razlika jeste u nivou povraćaja tokom drugog dana.

Linije koje se susreću javljaju se samo prilikom cene zatvaranja prvog dana dok se drugi dan Linije proboja nalazi ispod srednje vrednosti tela sveće prvog dana. Međutim, Linija proboja smatra se značajnijom od Linije koje se susreću u toku dominantne kupovine. Treba izbeći mešanje ovog grafikona obrasca sveća sa formacijom Na liniji vrata.

Linije koje se susreću u toku dominantne prodaje

Obrazac Linije koje se susreću takođe podsećaju na formaciju Tmurni oblak. Linije koje se susreću u toku dominantne prodaje otvaraju se po novoj najvišoj vrednosti i zatvaraju po ceni zatvaranja prethodnog dana, dok se Tmurni oblak javlja ispod srednje vrednosti.

Kako da prepoznate ovaj obrazac?

1. Tela obe linije nalaze se u pravcu vladajućeg trenda.
2. Boja prvog tela uvek prikazuje trend: crna boja prikazuje trend opadanja dok se bela boja javlja prilikom trenda porasta.
3. Druga sveća je suprotne boje.
4. Cene zatvaranja oba dana su iste.
5. Oba dana treba da budu duga.

Mogući scenario i psihologija obrasca Linije koje se susreću

Trend opadanja dominira na tržištu kada se formira dugi crni dan podstičući scenario dominantne prodaje u okviru tog dana. Sledeći dan otvara se sa jakim opadanjem cene. U toku celog dana cena raste da bi se zatvorila na istom nivou kao prethodnog dana. U ovom slučaju šanse da će doći do preokreta trenda su velike. Ukoliko treći dan započne sa još većom cenom doći će do potvrde preokreta trenda.

Fleksibilnost obrasca

Ovaj obrazac sastoji se iz dve duge sveće. Međutim, u većini slučajeva, drugi dan je kraći od prvog. Ovo ne utiče na pouzdanost obrasca, jer će potvrda još uvek biti potrebna. Najbolje je ako se svakog dana javi marubozu prilikom zatvaranja.

Razvoj obrasca

Formacija Linije koje se susreću pretvara se u jednu sveću koja ne pruža potvrdu. Ova sveća izgleda kao obrazac prve sveće ali njene senke se produžavaju u pravcu drugog dana. Razvoj ne daje potvrdu obrasca niti ukazuje na nedostatak njegove snage.

Slični obrasci

Suprotna formacija Obrasca Linije koje se susreću je obrazac Linije koje se razdvajaju, koji predstavlja nastavak obrasca. Osim toga, ukoliko telo sveće drugog dana probija telo prvog, ovaj obrazac se može razviti u Tmurni oblak ili Liniju proboja.

Linije koje se susreću u toku dominantne kupovine
Linije koje se susreću u toku dominantne kupovine
Linije koje se susreću u toku dominantne prodaje
Linije koje se susreću u toku dominantne prodaje

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.