Facebook
 
 

Formula

SMA = Suma(Cena)/n, gde je


Cena — cena u 1 do n trenutaka;

n — period pokretnog proseka.

Korišćenje u trgovini

Različite vrste pokretnih proseka predstavljaju popularno oruđe za analizu. Bez obzira na veliki broj perioda i vrsta izračunavanja MA, korišćenje pokretnih proseka u praksi se bazira na dva faktora: verovatnoći određivanja pravca trenda pomoću MA i trgovine na osnovu proboja/odbijanja od nivoa ovog indikatora.

Korišćenjem višestrukog pokretnog proseka u MetaTrader-u trgovci mogu lako da odrede trend pomoću prikaza bilo kog od četiri indikatora pokretnog proseka. Boja signala indikatora označava pravac trenda: crvena boja pokretnih proseka u dodatnom prozoru indikatora označava opadanje pokretnog proseka. Zelena boja IFX višestrukog pokretnog proseka označava trend porasta.

Koristeći ovaj indikator trgovci mogu kombinovati različite pokretne proseke i gledati koji trend preovlađuje u najstarijem vremenskom okviru u jednom prozoru. Na osnovu ovog faktora, trgovci mogu da donesu odluku o ulasku/izlasku sa tržišta u odnosu na trend koji preovlađuje i da istovremeno prate pokretni prosek kraćih vremenskih okvira.

IFX višestruki pokretni prosek (MultiMovingAverage)

IFX_MultiMA parametri

MA1 = 13

MA2 = 34

MA3 = 55

MA4 = 89

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.