empty
 
 

Ultimativni oscilator razvio je Lari Vilijams 1985. godine i opisao ga u magazinu Tehnička analiza deonica i robe. Ovaj indikator se u tehničkoj analizi može povezivati sa klasičnim oscilatorima. Međutim, ultimativni oscilator prevazilazi ostale indikatore po podacima koje analizira i jačini svojih signala. On koristi ponderisani prosek tri različita vremenska perioda.

Izračunavanje

Odrediti trenutni stvarni minimum (True Low), TL. TL - najniži minimum ili prethodna cena zatvaranja.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))

Izračunati trenutni pritisak za kupovinu (Buying Pressure), BP je jednak razlici cene zatvaranja i stvarnog minimuma.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)

Odrediti stvarni opseg (True Range), TR. Njega čini najveća razlika trenutnog minimuma i maksimuma; ili trenutnog maksimuma i prethodne cene zatvaranja; prethodna cena zatvaranja i trenutni minimum.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))

Izračunati zbir BP indikatora za sve vremenske periode

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)

Izračunati sumu TR indikatora za sva tri vremeska perioda

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)

Pronaći sirov skor ultimativnog oscilatora (Raw Ultimate Oscillator), RawUO

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))

Izračunati ultimativni oscilator, UO

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100, gde je


MIN - očitani minimum;

MAX - očitani maksimum;

|| - ili;

LOW (i) - najniža cena trenutne linije;

HIGH (i) - najviša cena trenutne linije;

CLOSE (i) - cena zatvaranja trenutne linije;

CLOSE (i - 1) - cena zatvaranja prethodne linije;

TL (i) - stvarni minimum;

BP (i) - pritisak za kupovinu;

TR (i) - stvarni opseg;

BPSUM (N) - zbir očitavanja BP za N period (N jednak 1 daje i = 7 linija; kada je N = 2, i = 14 linija; kada je N = 3, i = 28 linija);

TRSUM (N) - zbir očitavanja TR-a za N period (N jednak 1 daje i = 7 linija; kada je N = 2, i = 14 linija; kada je N = 3, i = 28 linija);

RawUO - očitavanje sirovog ultimativnog oscilatora;

UO - očitavanje ultimativnog oscilatora.

Korišćenje u trgovini

Ako uzmemo u obzir da se ultimativni oscilator koristi za tehničku analizu i da se on kreće u opsegu od 0% do 100%, osnovni pravac ultimativnog oscilatora može da se smatra indikatorom preterane prodaje/kupovine na tržištu. Ukoliko indikator prikaže očitavanja na nivou iznad 70, na tržištu vlada preterana kupovina i uskoro će doći do preokreta trenda. U slučaju da je indikator opao ispod nivoa od 30, verovatno će u bliskoj budućnosti doći do porasta cene.

Neophodno je razmotriti takozvani faktor kockarske greške prilikom korišćenja ove metode zasnovane na ultimativnom oscilatoru (kao i drugih tehničkih oscilatora).

Lari Vilijams preporučuje potpuno drugačiji pristup korišćenju ovog indikatora, koji je veoma važan za savremeno devizno tržište danas:

  • ukoliko postoji opadanje divergencije u sredini porasta cene, a indikator opadne ispod nivoa od 50, neophodno je otvoriti pozicije prodaje. Ukoliko cena opadne ispod nivoa od 30, zatvaraju se pozicije prodaje;
  • ukoliko postoji porast konvergencije u sredini opadanja cene, a indikator se nalazi iznad nivoa od 50, neophodno je otvoriti kupovne pozicije. Ako cena pređe nivo od 70, zatvaraju se kupovne pozicije.
Ultimativni oscilator

InstaForex parametri ultimativnog oscilatora

fastperiod = 7

middleperiod = 14

slowperiod = 28

fastK = 4

middleK = 2

slowK = 1

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback