Facebook
 
 

Formula

Gornja granica kanala = najveća vrednost cene koja zavisi od procentualne devijacije koju je postavio korisnik (uobičajeno 2.0).

Donja granica kanala = najniža vrednost cene koja zavisi od procentualne devijacije koju je postavio korisnik (uobičajeno 2.0).

Korišćenje u trgovanju

Kod IFX_PCC indikatora cene generišu signale za kupovinu ili prodaju sredstava. Ove cene se kreću unutar kanala duži vremenski period dok, na kraju, ne probiju njene granice. Imajući ovo u vidu, najpovoljniji trenutak za proboj jeste situacija kada sveća koja je formirala signal u potpunosti prekrije gornju i donju granicu kanala.

Najvažniji zahtev za korišćenje indikatora u okviru MetaTrader platforme jeste filtriranje signala koji se javlja kada cena probije opseg kanala. Zajedno sa IFX_PCC može se koristiti i ADX indikator koji ukazuje na jačinu trenda:

  • Kada dođe do probijanja gornje granice kanala a ADX indikator premaši nivo od 30, sredstva treba kupiti.
  • Kada dođe do probijanja donje granice kanala a ADX indikator premaši nivo od 30, sredstva treba prodati.
IFX_PCC indikator

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.