Facebook
 
 

Formula

PPO = (EMA(12) – EMA(26) / EMA(26)) x 100

Korišćenje u trgovini

Glavna razlika PPO i MACD indikatora je u konceptu, MACD meri apsolutnu razliku između dva pokretna proseka, dok PPO izražava relativnu razliku u procentima.

Ukoliko je vrednost brzog pokretnog proseka (crvena linija) veća od vrednosti sporog pokretnog proseka (plava linija), tada na tržištu preovlađuje trend porasta. Ukoliko je vrednost brzog pokretnog preseka niža od vrednosti sporog pokretnog proseka, tada na tržištu vlada trend opadanja. Tačka ukrštanja dva pokretna proseka predstavlja tačku ulaska na tržište u pravcu u kojem se ovo ukrštanje odigrava.

Posebna odlika ovog indikatora, koju treba uzeti u obzir, jeste kada signalna linija pređe nulti nivo. Ukoliko ona pređe nultu liniju odozdo na gore, tada opažamo stabilan trend i treba ili otvoriti pozicije kupovine ili održavati ranije otvorene pozicije. U slučaju da MA signalna linija preseče nulti nivo odozgo na dole, treba postupati u skladu sa trendom opadanja.

Kao i u slučaju MACD-a, PPO ukazuje na situacije divergencije i konvergencije indikatora sa linijom kretanja cene. U slučaju divergencije, on ukazuje da će ubrzo doći do preokreta cene i njenog opadanja. Ukoliko se u toku opadanja cene javi konvergencija, to predstavlja važan indikator koji ukazuje da će u skorijoj budućnosti doći do preokreta cene i njenog porasta.

PPO indikator

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.