Facebook
 
 

Formula

Rsi_r:= (rsiprice – ref(rsiprice,-1));

Rsi_rs:= Wilders(if(rsi_r>0,rsi_r,0),rsiperiods) / Wilders(if(rsi_r<0,Abs(rsi_r),0),rsiperiods);

RSIndex:= Mov((100-(100/(1+rsi_rs))),SF,ST);

Korišćenje u trgovanju

1. Signal za kupovinu se formira kada crvena linija IFX_QQE indikatora preseče zelenu liniju indikatora odozdo nagore. Signalom za kupovinu se smatra i situacija kada zelena linija odozdo nagore preseče nivo od 50.

2. Signal za prodaju se formira kada crvena linija IFX_QQE indikatora preseče zelenu liniju indikatora odozgo nadole. Signalom za prodaju se smatra i situacija kada zelena linija odozgo nadole preseče nivo od 50.

IFX_QQE indikator

IIFX_QQE parametri:

SmoothFactor - 5

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.