empty
 
 
Indeks proširivanja opsega - REI

Tehnički indikator Indeks proširivanja opsega (Range Expansion Index) razvio je Tomas DeMark i predstavio u svojoj knjizi Nova nauka tehničke analize (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994). Ovo je tehnički indikator, odnosno oscilator, koji se može koristiti na valutnom, robnom i tržištu deonicama.

Formula

Svakog dana se izračunavaju dve sume. Jedna suma je uslovljena "jakim" promenama cene:

S1 = zbir(k, j=1) n(j)m(j)s(j)

gde je "k" period obračunavanja (uglavnom, 8), prvi uslov je:

ukoliko je ((najviša[j - 2] < zatvaranje[j - 7]) && (najviša[j - 2] < zatvaranje[j - 8]) && (najviša[j] < najviša[j - 5]) && (najviša[j] < najviša[j - 6])) n(j) = 0, u suprotnom n(j) = 1

m(j) je drugi uslov:

ukoliko ((najniža[j - 2] > zatvaranje[j - 7]) && (najniža[j - 2] > zatvaranje[j - 8]) && (najniža[j] > najniža[j - 5]) && (najniža[j] > najniža[j - 6])) m(j) = 0, u suprotnom m(j) = 1

i s(j) je parametar promene cene:

s(j) = najviša[j]-najviša[j-2]+najniža[j] - najniža[j-2]

Druga suma se izračunava na sledeći način:

S(2) = zbir(k, j=1) |najviša[j]-najviša[j-2]|+|najniža[j] - najniža[j-2]|

Za svaki dan trgovine vrednost indikatora se izračunava:

REI = S1/S2*100

Primena u trgovini

Indeks proširenja opsega se može koristiti u kratkoročnim i dugoročnim vremenskim okvirima kao dodatni oscilator koji pokazuje verovatnoću ekstremnog kretanja cene.

Ovaj indikator se kreće u opsegu od +100 do -100 procenata. Njegove vrednosti iznad +60 označavaju stanje preterane kupovine na tržištu i mogući preokret cena u bliskoj budućnosti. Vrednosti indikatora preko +60 navode da kupovina dominira. Kada REI opadne ispod nivoa od -60, to znači da je cena znatno opala u datom vremenskom okviru i da je preokret moguć.

Zanimljivo je da indikator ostaje u neutralnoj zoni na mirnom tržištu (kada se cena kreće bočno): u opsegu od -60 do +60. Ovu odliku je dodao indikatoru njegov tvorac Tomas DeMark. Efikasan je na današnjim tržištima finansijama: ukoliko postoje bočna kretanja, tada REI neće stvarati ekstreme u zonama preterane kupovine i preterane prodaje, pa neće praviti lažne signale preokreta dok oni mogu biti stvoreni od strane tržišta.

Ukoliko se indikator koristi u vremenskim okvirima ispod H4, preporučuje se da standarda podešavanja budu povećana sa 8 na 12 da bi se odbacili lažni signali i šum.

Trgovina bazirana na signalima indikatora (ekstremima u zonama preterane kupovine i preterane prodaje) treba da uključi filter koji će birati formirane signale. Jedna od najjednostavnijih a važnih metoda filtriranja jeste korišćenje jednostavnog MA sa periodom 50. Sa ovim u vezi treba primenjivati sledeću šemu:

- Pozicija prodaje se otvara ukoliko REI stvori ekstreme iznad nivoa +60 sa cenom koja je ispod SMA (50).
- Pozicija kupovine se otvara ukoliko REI stvori ekstrem ispod nivoa -60 sa cenom koja je iznad SMA (50).

Ovakva filtracija smanjuje ukupan broj transakcija skoro za trećinu, izuzimajući trgovine nasuprot srednjoročnog trenda. Ovo ima pozitivan uticaj na rezultat trgovina.

Indeks proširivanja opsega - REI

InstaForex REI parametri

REI_period = 8

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback