empty
 
 
Indeks relativnog momenta (Relative Momentum Index (RMI))

Indeks relativnog momenta (Relative Momentum Index (RMI))

RMI indikator uveo je Rodžer Altman. U februaru 1993. godine on je predstavljen u magazinu Tehnička analiza deonica i robe. Glavni cilj ovog indikatora jeste unapređivanje podataka koje daje klasični RSI indikator ukoliko cena dostigne oblasti preterane prodaje/preterane kupovine.

Formula

RMI = 100 * N / (H + B), gde je


N – broj dana;

H – zbir fluktuacija cene zatvaranja pri dobicima u periodu između današnjeg i pre N dana;

B – zbir fluktuacija cene zatvaranja pri gubicima u periodu između današnjeg i pre N dana.

Korišćenje u trgovini

S obzirom da je klasični oscilator tehničke analize, RMI indikator korisniku omogućava da prepozna sledeće mogućnosti koje može koristiti pri trgovanju:

1. Najviše i najniže vrednosti

Kada indikator dostigne i pređe nivo od 70% u slučaju trenda opadanja, dobićemo važan signal da može doći do daljeg opadanja cene. U ovom kontekstu, RMI indikator u okviru MetaTrader-a ukazuje na oblast preterane prodaje i kada se ona dostigne, može početi opadanje.

Kada indikator dostigne i pređe nivo od 30% u slučaju trenda porasta, dobijamo siguran signal da je došlo do završetka korigovanja cene i sada može doći do njenog porasta. U ovom slučaju treba kupovati sredstva.

2. Obrasci cene

RMI indikator može formirati takve grafičke obrasce kao što su trouglovi, zastave, glava i ramena, koje trgovci mogu uzeti u obzir čak i ukoliko obrazac nije formiran na grafikonu cene.

3. Signali divergencije/kovergencije

Kao oscilator, indikator omogućava korisnicima da prate signale konvergencije/divergencije linije indikatora u poređenju sa kretanjem cene, a takvi signali su najvažniji za donošenje odluka, s obzirom da je RMI veoma snažan indikator ove vrste signala.

Indeks relativnog momenta (Relative Momentum Index (RMI))

Parametri InstaForex-ovog RMI indikatora

RMIperiod = 14

MOMperiod = 5

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback