Facebook
 
 

Formula

RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)

RVI = (RVIorig najviših + RVIorig najnižih)/2, gde je


S = Stddev (10 days) - standardna devijacija za period od 10 dana;

U = S, ukoliko je trenutna cena više od cene prethodnog perioda;

U = 0, ukoliko je trenutna cena niža od cene prethodnog perioda;

EMA (w14) = eksponencijalni pokretni prosek za period od 4 dana;

RVIorig najviših - indeks relativne energije najviših;

RVIorig najnižih - indeks relativne energije najnižih.

Korišćenje u trgovini

Glavna prednost RVI-ja jeste to što je zasnovan na RVI indeksu i razmatra sve nivoe diverzifikacije koji mogu biti propušteni kod RSI-ja. Međutim, RVI je indikator nestalnosti, a ne klasični oscilator i zbog toga ga nije pametno koristiti samostalno. Dakle, najbolje je kombinovati RVI signale sa signalima oscilatora tehničke analize, na primer, RSI indikatorom.

U slučaju da RSI indikator uđe u zonu preterane prodaje prelazeći 70% zajedno sa RVI, dobićemo jak signal da će se povećanja cene uskoro završiti i da će ona početi da opada.

Takođe, ukoliko RSI i RVI indikatori padnu ispod nivoa od 30%, drugim rečima dođu u zonu preterane kupovine, neophodno je da se pripremimo za uzburkanost cene. Prema tome, najbolje je koristiti kombinaciju ova dva indikatora nego primenjivati ih samostalno.

Kada je RSI iznad 70% ili ispod 30%, a RVI ne potvrđuje ove signale, bolje je sačekati dok oba ne prikažu sličnu sliku pre otvaranja pozicije.

Druga opcija korišćenja RVI jeste prepoznavanje divergencija i konvergencija sa cenom. Ukoliko cena raste dok indeks opada, to znači da će cena ubrzo početi da opada (slučaj divergencije).

Suprotna situacija se takođe potvrdila u praksi: indeks opada dok cena raste, što ukazuje na ubrzanje cene (slučaj kovergencije).

Formiranje ovih signala je još važnije kada je RVI u zoni preterane prodaje ili preterane kupovine. Ali čak i ako RVI dođe u neutralnu zonu (između 30%-70%), signali divergencije/convergencije će takođe nagoveštavati.

S obzirom da RVI razmatra veći opseg parametara od RSI indeksa, signali primljeni pomoću RVI biće još pouzdaniji.

Indeks relativne energije - RVI

InstaForex RVI parametri

RVIperiod = 14

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.