Kako da prepoznate obrazac?

1. U toku trenda opadanja bela sveća prati crnu, dok je trgovačka cena viša od cene zatvaranja crnog tela.
2. Treća sveća je crna, a njena cena zatvaranja je ista kao cena zatvaranja prvog crnog dana.

Scenario i ponašanje obrasca

Na tržištu vlada stabilan trend opadanja. Cena otvaranja sledećeg dana je viša i raste tokom dana, zatvarajući se po najvišoj ili približno najvišoj ceni. Takvo kretanje cene pokazuje da se prethodni trend opadanja najverovatnije preokrenuo pa je naloge za prodaju najbolje zatvoriti ili zaštiti korišćenjem naloga za prekid. Cena otvaranja sledećeg dana je i dalje viša i dolazi do masovnog zatvaranja naloga. Nakon toga, cena opada i zatvara se na nivou koji je zabeležen dva dana ranije.

Ukoliko ne postoje nivoi podrške i otpora, tada se možete suočiti sa velikim rizikom. Sledeći trgovački dan će dati više pokazatelja situacije na tržištu.

Fleksibilnost obrasca

Prema japanskim uputstvima za trgovanje, nivoi podrške za dva crna dana nalaze se na najnižim vrednostima. Nivo podrške po ceni zatvaranja je još stabilniji, pa postoji velika šansa za preokret trenda.

Transformacija obrasca

Ukoliko je prva crna sveća mnogo kraća od trgovačkog opsega trećeg dana, tada će se Sendvič na štapiću pretvoriti u Obrnuti čekić. Ukoliko je telo sveće prvog dana kraće, a trgovački opseg trećeg dana dva ili tri puta širi od opsega prvog dana, tada će se obrazac pretvoriti u Obrnuti čekić tržišta dominantne kupovine.

Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, tada će Sendvič na štapiću biti sveden na crnu sveću koju smatramo tržištem dominantne prodaje pa bi uskoro trebalo da dođe do potvrde obrasca.

Slični obrasci

Poslednja dva dana obrasca često liče na obrazac gutanja prilikom dominantne prodaje. Ponekad je bolje obratiti pažnju na nivoe podrške pre nego na obrazac sveće kada dominira prodaja bez uzimanja u obzir prethodnog trenda.

Obrazac Sendvič na štapiću (Stick Sandwich)

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.