Facebook
 
 

Tasuki jaz sa gornje strane jeste bela sveća koja je napravila jaz iznad prethodne sveće. Ovu sveću prati crna sveća koja se zatvara u okviru jaza. Jaz između prve i druge sveće treba da ostane prazan.

Preporučuje se postavljanje pozicije kupovine nakon zatvaranja poslednjeg dana. Obrnut pristup se primenjuje u slučaju Tasuki jaza sa donje strane.

Odlike

1. Trend se razvija i javlja se jaz između dve sveće iste boje.

2. Boja prve dve sveće prikazuje pravac glavnog trenda.

3. Sveća trećeg dana je drugačije boje i otvara se unutar sveće drugog dana.

4. Treći dan se zatvara unutar jaza, ali jaz nije u potpunosti ispunjen.

Formiranje

Trgovac treba da prati trend u pravcu jaza. Treći dan, koji je dan korekcije, zatvoriće jaz i prethodni trend će se nastaviti. Ovaj trenutak se smatra šansom za privremenu ispravku profita.

Ukoliko jaz nije u potpunosti ispunjen i zatvoren, trebalo bi da dođe do nastavka prethodnog trenda. Jaz najčešće daje nivoe podrške i otpora. Ukoliko se jaz puni brzo, on verovatno neće pružiti neophodne podatke za analizu.

Boja prve sveće nije važna koliko su važne boje druge i treće sveće. Međutim, bolje je kada su prvi i drugi dan iste boje, jer će tada najverovatnije doći do nastavka trenda.

Razvoj

Tasuki jaz sa gornje strane postaće velika bela sveća u rangu nižih cena. Sažeti obrazac je uglavnom bela sveća i često prikazuje kupovinu. Tasuki jaz sa donje strane se uglavnom svodi na dugu crnu sveću, uglavnom prikazujući prodaju. Preporučuje se čekanje na potvrdu formiranja obrasca.

Slični obrasci

Tasuki sveće suprotne su obrascima preokreta Linija proboja (Piercing Line) i Tmurni oblak (Dark Cloud Cover). Formiranje Tasuki jaza sa gornje/donje strane na grafikonu imaju slične odlike kao Gornji/donji jaz tri metode (Upside/Downside Gap Three Methods).

Tasuki jaz sa gornje strane
Tasuki jaz sa gornje strane
Tasuki jaz sa donje strane
Tasuki jaz sa donje strane

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.