Facebook
 
 

Kako da prepoznate ovaj obrazac?

1. Njega formiraju tri uzastopne duge crne sveće.
2. Svaki dan se završava sa novom najnižom cenom.
3. Svaka sledeća sveća ovog obrasca otvara se u okviru tela prethodne sveće.
4. Cena zatvaranja svakog dana je približna ili ista najnižoj ceni tog dana.

Mogući scenario i psihologija obrasca

Tržište je ili dostiglo svoj vrhunac ili se nalazi na nivou najviše cene već neko vreme. Cena počinje naglo da opada kada se na grafikonu pojavi dug crni dan. U toku naredna dva dana uočava se dalje opadanje cene prouzrokovano masovnom prodajom i uzimanjem profita. Ova vrsta kretanja cene nije pogodna za kupce.

Fleksibilnost obrasca

Najbolje je kada se telo prve sveće ovog obrasca uočava ispod najviše cene prethodnog belog dana. Ovaj scenario doprinosi prirodi obrasca dominantne prodaje.

Obrazac Tri crne vrane se pretvara u dugu crnu sveću koja je u skladu sa modelom dominantne prodaje.

Stabilniji slični model jeste Obrazac Tri identične vrane.

Tri crne vrane (sanba garasu)

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.