empty
 
 

Sledećeg dana je cena otvaranja uvek viša. Nakon toga ona opada, ali još uvek ostaje iznad nivoa koji je fiksiran prethodnog dana. Cena zatvaranja drugog dana je takođe viša od najniže vrednosti u toku dana. Trećeg dana javlja se crni marubozu koji je progutan trgovačkim opsegom prethodnog dana.

Kako prepoznati obrazac?

1. Prvog dana se javlja dugo crno telo sa dugom donjom senkom. Izgleda kao obrazac Čekić.
2. Ista figura uočava se drugog dana, ali je manja. Najniža vrednost drugog dana veća je od najniže vrednosti prethodnog dana.
3. Trećeg dana formira se crni marabozu. Dan se otvara i zatvara u okviru trgovačkog opsega prethodnog dana.

Scenario i ponašanje

Ukoliko cena formira novu najnižu vrednost i odbije se od nje, a trgovački dan se zatvori iznad najniže vrednosti dana, to ukazuje na početak razvoja trenda dominante prodaje. Trgovce sa otvorenim prodajnim pozicijama ova situacija zabrinjava, jer ukazuje na kupovni momentum koji se do tada nije mogao naslutiti.

Sledećeg dana će cena otvaranja biti veća, pa će neki kupci moći da zatvore svoje kupovne pozicije. Osim toga, cena zatvaranja je dostigla najvišu vrednost u toku dana. Trgovanje se vrši na nižim nivoima, koji su viši od nivoa prethodnog dana i sesija se zatvara sa cenom većom od najniže vrednosti prethodnog dana.

Nakon toga dolazi do zabrinutosti prodavaca zbog veće najniže vrednosti. Poslednjeg dana trgovci su neodlučni, a kretanje cene jedva da postoji. Niko ko ima otvorene pozicije prodaje ne želi da dođe do daljeg porasta cene.

Fleksibilnost

Poslednji trgovački dan ovog obrasca ima male senke, ali to nema veliki uticaj na ishod. Ključna odlika ovog obrasca je da je svaki sledeći dan progutan trgovačkim opsegom prethodnog dana.

Razvoj

Obrazac Tri zvezde na jugu predstavljen je dugom crnom svećom koja uglavnom ima karakter prodaje. Zbog toga se preporučuje da se sačeka potvrda ovog obrasca.

Slični obrasci

Obrazac Tri zvezde na jugu liči na obrazac Tri crne vrane, samo što ovaj drugi ne prikazuje postepeno opadanje najnižih dnevnih vrednosti, a sveća poslednjeg dana ostaje dugačka. Osim toga, obrazac Tri zvezde na jugu je obrazac preokreta u dominantnu kupovinu, dok je obrazac Tri crne vrane obrazac preokreta u dominantnu prodaju.

Tri zvezde na jugu (kyoku no santen boshi)

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.