empty
 
 

Formula

Trendless oscilator = zatvaranje – SMA (7, zatvaranje)

Korišćenje u trgovanju

Džo DiNapoli je opisao glavne strategije primene Trendless indikatora u aktivnoj trgovini na tržištima finansija. Od pet opisanih strategija, od značaja su tri metode korišćenja indikatora. One pokazuju da je Trendless indikator najprofitabilniji tehnički indikator među ostalim sličnim indikatorima.

  • Trendless indikator se može koristiti kao alat za zatvaranje transakcija. Ukoliko indikator dostigne nivo preterane kupovine u opsegu od 70 do 100%, trgovinu treba zatvoriti. Tačno određen nivo se izračunava individualno za svako sredstvo na osnovu svakodnevnih grafikona. Džo DiNapoli zatvara trgovinu ukoliko indikator dostigne nivo od +90%. Kada se nivo preterane kupovine dostigne, doći će do usporavanja ili preokreta cene.
  • Trendless indikator se može koristiti kao filter za otvaranje trgovine na tržištima finansija. Ukoliko se signal za otvaranje javi kada je Trendless indikator iznad nivoa od +65%, tada se uopšte ne preporučuje otvaranje naloga, s obzirom da može doći do neodređenih fluktuacija cene. Džo DiNapoli preporučuje čekanje sledećeg dana za trgovinu (u uslovima jednodnevnog trgovanja) i ukoliko se signal i dalje javlja, tada treba obratiti više pažnje na nivo Trendless indikatora.
  • Kao indikator nestalnosti, Trendless oscilator se može koristiti kao indikator nagomilane nestalnosti, a zatim kao trzaj cene (izlazak iz nestalnosti). Ukoliko se indikator nalazi blizu nivoa od 0% tokom dužeg perioda, tada se na tržištu stvara veoma jako gomilanje, što će dovesti do trzaja cene. Ovakve situacije se mogu koristiti u trgovini za određivanje pravog vremena za transakciju.
TrendlessOS indikator

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.