Facebook
 
 

Obrazac se formira kada je cena otvaranja druge crne sveće iznad cene otvaranja prve crne sveće, dok je njena cena zatvaranje niža od cene zatvaranja prve crne sveće. Između bele i crnih sveća treba da postoji procep. Treća sveća treba da se otvori iznad druge, da je proguta.

Kako se određuje obrazac dve vrane koje lete?

  • Trend porasta se nastavlja sa dugom belom svećom;
  • Crna sveća se formira sa skokom na gore nakon bele sveće;
  • Cena otvaranja druge crne sveće nalazi se iznad cene otvaranja prve crne sveće, dok se njena cena zatvaranja nalazi ispod tela prve crne sveće. Telo druge crne sveće guta prvu crnu sveću;
  • Cena zatvaranja druge crne sveće je iznad cene zatvaranja velike bele sveće.

Scenario i ponašanje

Kao i ostale formacije dominantne prodaje, obrazac dve vrane koje lete počinje belom svećom. Sledećeg dana trgovina započinje sa skokom, ali cena ne raste i zatvara se na nivou nižem od nivoa otvaranja, formirajući tako crnu sveću.

Sledeća sesija se otvara sa još većom cenom, ali tada cena opada i zatvara se na nivou nižem od nivoa prethodnog zatvaranja. Cena zatvaranja je ipak viša od cene zatvaranje prvog dana sa belom svećom. U tom trenutku nestaje sentiment dominantne kupovine.

Fleksibilnost

Obrazac dve vrane koje lete je veoma precizan. Ukoliko se drugog crnog dana cena zatvori unutar tela bele sveće, obrazac se pretvorio u dve vrane.

Razvoj

Obrazac može da postane jedna sveća, belo telo koje je duže od belog tela prvog dana, što liči na gornju senku.

Pre nego što na osnovu ove formacije donesete odluku, sačekajte da bude potvrđena, jer obrazac ne mora u potpunosti da se odnosi na dominantnu prodaju.

Slični obrasci

Dve vrane koje lete se razlikuje od obrasca zadržavanje na strunjačama u tome što crno telo trećeg dana ne može da se otvori ispod cene otvaranja drugog dana i ostane iznad tela prvog dana u okviru obrasca dve vrane koje lete. Dva prva dana ovog obrasca mogu postati večernja zvezda u zavisnosti od toga šta se dešava trećeg dana.

Dve vrane koje lete (Upside Gap Two Crows)

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.