empty
 
 

Akumulacija/Distribucija - A/D: opis, podešavanje i primena

Cena i volumen varijansi se ogledaju preko tehničkog indikatora Akumulacija/Distribucija, A/D. Kada volumen Indeksa Merenja raste i cena takođe ima tendenciju rasta.

Ovaj indikator je analogni rasprostranjenijem indikatoru - Balansu Volumena. Ovi indeksi se koriste za testiranje i potvrđivanje cene u smislu odgovarajuće korekcije trejding volumena.

Kada Akumulacija/Distribucija (A/D) počinje da raste to znači da možete da počnete kupovinu ili akumulaciju hartija od vrednosti, kao i što se deo trejding volumena odnosi na obrnuto kretanje cena. Prodaja ili raspodela hartija od vrednosti se može započeti u trenutku kada indikator počne da pada, zato što je deo trejding volumena usko povezan sa kretanjem cene nadole.

Moguće je govoriti o dolazećem usklađivanju cena u slučaju divergencije između indikatora Akumulacije/Distribucije i akcije. Češće, u slučaju divergencije, cena menja svoj pravac u skladu sa indikatorom. Na primer: ako indeks raste, cena akcija pada, prema tome, može se očekivati korekcija cena.

Proračun:

Za/od trenutnog čitanja indikatora je dodat/oduzet određeni deo dnevnog volumena. Ako je cena na zatvaranju blizu dnevnog maksimuma, onda je veličina dodatog dela veća. Ako je cena na zatvaranju bliža minimumu – oduzeti deo je veći. Indikator je istog nivoa ako se nalazi između najviše i najniže cene.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

Gde je:

A/D(i) - Akumulacija/Distribucija indikator za tekući bar;

CLOSE(i) – bar cene zatvaranja;

LOW(i) – minimalna bar cena;

HIGH(i) – maksimalna bar cena;

VOLUME(i) – volumen;

A/D(i-1) - Akumulacija/Distribucija indikator za prethodni bar.

Tehnički indikator Akumulacija/Distribucija, A/D je određen prilagođavanjem cene i volumena. Za volumen se ispostavlja da je ponderisani indeks dok se cene menjaju – što je veći indeks (volumen), značajniji će biti uticaj korekcija cena na indikator (za određeni vremenski period).

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.