empty
 
 

Ubrzavanje/Usporavanje Oscilator - AC: opis, podešavanje i primena

Jedan od poslednjih elemenata koji je moguće promeniti je cena. Kada se cena menja, pokretačka snaga tržišta počinje sa modifikacijama, a pre početka ovog procesa, sila padanja se mora usporiti i dodirnuti nula čitanje. Nakon toga, počinje da raste unazad sve dok pravac cene ne zauzme drugi pravac.

Ubrzanje ili usporenje pokretačke snage se može izmeriti putem tehničkog indikatora Ubrzavanje/Usporavanje, AC. Indikator menja svoj trend uz prilagođavanje pokretačke snage, i poslednji menja svoj smer sa fluktuacijom cena. AC postaje signal promene, koji pruža izvesne prednosti.

Ubrzana pokretačka snaga balansa je na nultom nivou. Kada je iznad nule Oscilator Ubrzavanje/Usporavanje, AC omogućava intenzivnije kretanje nagore (i obrnuto, kada je ispod nule). Tokom nula čitanja tranzit ne daje nikakav signal pažnje. Za donošenje odluka i tržišni monitoring neophodno je samo gledati promene boja. Treba imati na umu da je bolje ne kupiti uz pomoć AC, ako je tekuća kolona zelena, ili prodati ako je crvena.

Za kupovinu samo su dve zeleno obojene kolone potrebne, i obrnuto, za prodaju – dve crveno obojene kolone dok se ulazi na tržište u smeru pokretačke snage. Za otvaranje pozicije ako je pokretačka snaga na suprotnoj strani, potrebna je potvrda, što znači dodatna kolona. To znači da, indikator mora da pokaže tri crvene kolone iznad nule, zbog toga, za poziciju kupovine – tri zelene kolone ispod nule.

Cena - poslednji elemenat promene. Pre nego što se cena promeni, tržišna pokretačka snaga se pomeri, a pre toga, ubrzanje pokretačke snage mora usporiti i stići do nultog nivoa. Nakon toga, počinje da ubrzava u suprotnom pravcu sve dok cena ne počne sa fluktuacijom.

Tehnički indikator Ubrzavanje/Usporavanje, AC meri ubrzavanje i usporavanje trenutne pokretačke snage. Ovaj indikator menja svoj trend pre korekcije pokretačke snage, i u svom krugu, pokretačka snaga menja svoj smer pre kretanja cene. Razumevanje tog AC je da napredni signal pažnje daje očigledne prednosti. Nulta linija - praktično je tačka gde je pokretačka snaga u ravnoteži sa ubrzanjem. Ako je Ubrzavanje/Usporavanje, AC iznad nule onda je, obično lakše nastaviti kretane nagore (i obrnuto - kada je ispod nule). Kao protiv Fantastičnog Оscilatora, poprečni presek nulte linije se ne javlja kao znak. Jedina stvar koja treba da se uradi za monitoring tržišta i preduzimanje mera - je držanje na oku devijacija boja. Da bi izbegli previše razmišljanja, samo zapamtite: bolje je ne kupovati koristeći AC kada je tekuća kolona crvena i ne prodati kada je zelena. Ako uđete na tržište u smeru pokretačke snage (Ubrzavanje/Usporavanje indikator je iznad nule dok kupujete, i ispod nule dok prodajete), onda su za kupovinu potrebne dve zelene kolone (dve crvene kolone - za prodaju). Ako je pokretačka snaga suprotno od pozicije otvaranja (indikator je ispod nule na kupovini, iznad nule na prodaji), potrebna je potvrda, tako da vam treba još jedna kolona. U tom slučaju, neophodno je da indikator pokaže tri crvene kolone iznad nulte linije za pozicije prodaje, i tri zelene kolone ispod nulte linije za pozicije kupovine.

Proračun

ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

Gde je:

N - broj perioda korišćenih u proračunu.

   Nazad na listu indikatora
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.