empty
 
 

Fenomenalan Oscilator - AO: opis, podešavanje i primena

Indikator koji je u stanju da pokaže šta se dešava sa pokretačkom snagom tržišta je tehnički indikator Bila Vilijamsa Fantastični Oscilator, AO. Komponente indikatora: 34-period jednostavno prosečno kretanje cena izgrađeno od srednjih bar poena (H+L)/2, koje se oduzima od 5-period jednostavnog prosečnog kretanja cena, konstruisanog od srednjih bar poena (H+L)/2.

Signali za kupovinu

Tanjirić

Kada je iznad nultog nivoa, histogram daje jedini signal za kupovinu.

Imajte na umu:

Kada histogram počne da menja svoj pravac od najniže tačke do najviše, kada je bar koji je niži od prvog obojen u crveno, onda se pojavljuje "Tanjirić" signal.

Za pojavljivanje "Tanjirić" signala neophodno je 3 bara histograma.

Imajte na umu da prilikom korišćenja "Tanjirić" signala za kupovinu, barovi Fantastičnog Oscilatora trebaju biti iznad nulte linije.

Nula prelaz

Kada histogram pređe sa negativnih stopa na pozitivne, pojavljuje se signal za kupovinu.

Uslovi:

samo su dva bara neophodna za signal;

jedan od barova treba da bude ispod nultog nivoa a drugi treba da ga prelazi (preći sa negativne stope na pozitivnu).

Može da postoji istovremeno signal i za kupovinu i za prodaju.

Dva šiljka

Biti ispod nulte linije stopa histograma samo u ovom slučaju daje signal za kupovinu.

Imajte na umu:

Ako je šiljak nadole (najniži minimum), postavljen ispod nulte linije i praćen drugim šiljkom nadole, koji je viši od prethodnog (negativni broj koji je manji od apsolutne vrednosti, zbog čega se zove nulta linija), to čini signal.

Histogram mora biti postavljen između dva šiljka. Signal ne funkcioniše ukoliko histogram pređe nultu liniju između šiljaka. Čim histogram pređe nultu liniju, odmah se javlja signal za kupovinu.

Novi šiljci histograma moraju biti različiti po visini, odnosno svaki novi šiljak mora biti viši od prethodnog.

Dodatni signal za kupovinu je formiranje novog najvišeg šiljka; u isto vreme histogram ne sme da pređe nultu liniju.

Signali za prodaju

Kod Fantastičnog Oscilatora signali za prodaju su isti kao i signali za kupovinu. Signal "Tanjirić" je obrnut, nalazi se ispod nulte linije. "Nula prelaz" – prvi bar je viši od nulte linije, drugi bar je niži, odnosno u opadanju. "Dva šiljka" je obrnut i nalazi se iznad nulte linije.

Proračun

AO je 34-period jednostavno prosečno kretanje cena, prikazano kroz centralne tačke bara (H+L)/2, i oduzeto od 5-period jednostavnog prosečnog kretanja cena, predstavljeno preko centralnih tačaka bara (H+L)/2.

MEDIAN PRICE = (HIGH+LOW)/2

AO = SMA(MEDIAN PRICE, 5)-SMA(MEDIAN PRICE, 34)

Gde je:

SMA - Jednostavno Prosečno Kretanje Cena.

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.