empty
 
 

Formula ATR indikatora i podešavanje: opis, podešavanje i primena

Pravi opseg proseka (ATR) je tehnički indikator koji meri nestalnost tržišta. Njega je razvio Vels Vajlder i opisao u svojoj knjizi "Novi koncepti tehnike sistema trgovine". Od tada se koristi kao deo drugih sistema trgovanja.

ATR se često približava najnižim ekstremnim vrednostima tržišta nakon naglog opadanja cene koja je uglavnom uzrokovana masovnom prodajom. Relativno niske vrednosti indikatora uglavnom odgovaraju dužim periodima horizontalnog kretanja koja se uočavaju na vrhuncu tržišta i tokom perioda konsolidovanja cene. Pravi opseg proseka se tumači kao i bilo koji drugi indikatori nestalnosti. Princip prognoze na osnovu ATR-a može se izraziti na sledeći način: visoke vrednosti ukazuju na veću verovatnoću preokreta trenda; niske vrednosti ukazuju na slabljenje pravca trenda.

Pravi opseg proseka - ATR

Izračunavanje:

Pravi opseg jeste najveća od sledeće tri vrednosti:
- razlika trenutne najviše i najniže vrednosti;
- razlika između prethodne cene zatvaranja i trenutne najviše vrednosti;
- razlika između prethodne cene zatvaranja i trenutne najniže vrednosti.

Indikator pravog opsega proseka predstavlja pokretni prosek vrednosti pravog opsega.

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.