empty
 
 

Indikator Bolindžerove trake (Bollinger Bands): opis, podešavanje i primena

Bolindžerove trake su instrument tehničke analize koji odražava trenutne fluktuacije cene nekog sredstva (npr. akcija, robe ili valute).

Bolindžerove trake se izračunavaju na osnovu standardne devijacije pokretnog proseka. Uglavnom se prikazuju na grafikonu kretanja cene.

Bolindžerove trake su slične Kovertama. Razlika između ova dva indikatora je u tome što se granice Koverti nalaze iznad i ispod pokretnog proseka na fiksnoj udaljenosti koja se izražava procentualno, dok su granice Bolindžerovih traka postavljene na udaljenosti koja je jednaka broju standardnih devijacija. Pošto vrednost standardne devijacije zavisi od nestalnosti tržišta, Bolindžerove trake samostalno regulišu svoju širinu: ona je šira kada je tržište nestalnije i uža je u stabilnim periodima.

Bolindžerove trake su uglavnom iscrtane na grafikonu cene, ali se mogu primeniti i na grafikon indikatora. Bolindžerove trake su kao i Koverte zasnovane na ideji da cena teži da se održi između gornje i donje granice traka. Jedinstvena odlika Bolindžerovih traka kao indikatora jeste njihova relativna širina koja zavisi od nestalnosti cene. Tokom perioda visoke nestalnosti trake se šire i daju prostor ceni. Tokom perioda niske nestalnosti Bolindžerove trake se sužavaju držeći cenu u okviru svojih granica.

Glavne odlike ovog indikatora su sledeće:

1. Iznenadne promene cene nakon sužavanja trake koje prikazuju opadanje nestalnosti.

2. Ukoliko cene izađu van granica traka, očekuje se nastavak trenutnog trenda.

3. Ukoliko su najviše i najniže vrednosti van granica trake praćene najvišim i najnižim vrednostima u okviru trake, moguć je preokret trenda.

4. Kretanje cene koje je počelo od jedne granice trake uglavnom će dostići suprotnu granicu.

Poslednje zapažanje je korisno za prognozu ciljanih cena.

bollinger bands

Izračunavanje

Bolindžerove trake se sastoje iz tri linije. Srednja linija (MIDDLE LINE, ML) je jednostavan pokretni prosek.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

Gornja linija (TOP LINE, TL) je srednja linija pomerena nagore za određeni broj standardnih devijacija (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Donja linija (BOTTOM LINE, BL) jeste srednja linija pomerena nadole za isti broj standardnih devijacija.

BL = ML – (D*StdDev)

Gde je:

SUM (..., N) – zbir za N perioda

CLOSE – cena zatvaranja

N – broj perioda korišćenih za obračun

SMA – jednostavni pokretni prosek

SQRT – kvadratni koren

StdDev – standardna devijacija:

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE – SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

Preporučuje se korišćenje jednostavnog pokretnog proseka za 20-perioda kao srednja linija i dve standardne devijacije za određivanje granica trake. Osim toga, pokretni proseci za manje od 10 perioda (dana) nisu veoma efikasni.

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.