empty
 
 

CCI indikator: opis, podešavanje, primena: opis, podešavanje i primena

Indikator Indeks robnog kanala (Commodity Channel Index - CCI) meri odstupanje trenutne cene nekog instrumenta od njegove prosečne cene. Visoke vrednosti CCI indikatora pokazuju da je trenutna cena neobično visoka ako je uporedimo sa prosečnom cenom, dok niske vrednosti indikatora signaliziraju da je trenutna cena isuviše niska. Iako se zove Indeks robnog kanala, ovaj indikator moguće je primeniti na bilo koji finansijski instrument.

CCI indikator može se primeniti na dva načina:

1. Za određivanje odstupanja

Do odstupanja dolazi kada cena dostigne novu najvišu vrednost, a ne dođe po porasta CCI indikatora iznad prethodnih najviših vrednosti cene. Ovo klasično odstupanje uglavnom prati korekcija cene.

2. Za određivanje zona preterane kupovine i preterane prodaje

Indeks robnog kanala uglavnom varira u opsegu ±100. Vrednosti iznad +100 ukazuju na uslove preterane kupovine i mogućnosti korektivnog opadanja, dok vrednosti ispod -100 prizuju uslove preterane prodaje i mogućnost korektivnog rasta cene.

commodity channel index

Izračunavanje

1. Nalaženje prosečne cene. Da biste to uradili neophodno je da saberete najviše i najniže cene svakog dana i dobijenu sumu podelite sa 3:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

2. Izračunajte jednostavni pokretni prosek za n perioda dobijenih prosečnih cena:

SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

3. Oduzmite dobijeni SMA(TP,N) od prosečne cene TP svakog prethodnog n perioda:

D = TP – SMA(TP, N)

4. Izračunajte jednostavni pokretni prosek za n perioda apsolutnih vrednosti D:

SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

5. Pomnožite dobijeni SMA (D, N) sa 0,015:

M = SMA(D, N) * 0,015

6. Podelite M sa D:

CCI = M/D

Gde je:

HIGH – najviša cena određenog dana

LOW – najniža cena određenog dana

CLOSE – cena zatvaranja

SMA – jednostavni pokretni prosek

SUM – zbir

N – broj perioda (dana) korišćenih za izračunavanje.

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.