empty
 
 

Fraktali: opis, podešavanje i primena

Sva tržišta se odlikuju stabilnošću cena tokom dužeg vremenskog perioda i samo ponekad (u 15-30% vremena) mogu da se dese promene trenda. Najprofitabilniji periodi su kada se cene na tržištu menjaju u skladu sa definitivnim trendom.

Fraktali - jedan od pet indikatora Bila Vilijamsa koji omogućava da se detektuje dno ili vrh. Tehničko određivanje fraktala koji idu naviše je niz od najmanje pet uzastopnih bara u kojima su dva bara sa najnižim maksimumima postavljeni pre i posle najvišeg maksimuma. Suprotna konfiguracija (niz od pet bara gde su dva bara sa najvišim minimumima postavljeni pre i posle najnižeg minimuma) je fraktal naniže. Na grafikonu Fraktali imaju vrednost Vrh i Dno; oni su pretstavljeni pomoću strelica nadole ili nagore.

Signali tehničkog indikatora Fraktali trebaju da se filtriraju tehničkim indikatorom Aligator. Drugim rečima, ne biste trebali da kupujete ako je Fraktal niži od Aligatorovih zuba, i ne biste trebali da prodajete ako je Fraktal iznad Aligatorovih zuba. Nakon što je Fraktal signal oformljen i nakon što ima svoju snagu, koja je potvrđena njegovom pozicijom izvan Aligatorovih usta, on ostaje signal sve dok ne bude pogođen ili dok se novi Fraktal signal ne pojavi.

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.