empty
 
 
Fraktali

Sva tržišta se odlikuju stabilnošću cena tokom dužeg vremenskog perioda i samo ponekad (u 15-30% vremena) mogu da se dese promene trenda. Najprofitabilniji periodi su kada se cene na tržištu menjaju u skladu sa definitivnim trendom.

Fraktali - jedan od pet indikatora Bila Vilijamsa koji omogućava da se detektuje dno ili vrh. Tehničko određivanje fraktala koji idu naviše je niz od najmanje pet uzastopnih bara u kojima su dva bara sa najnižim maksimumima postavljeni pre i posle najvišeg maksimuma. Suprotna konfiguracija (niz od pet bara gde su dva bara sa najvišim minimumima postavljeni pre i posle najnižeg minimuma) je fraktal naniže. Na grafikonu Fraktali imaju vrednost Vrh i Dno; oni su pretstavljeni pomoću strelica nadole ili nagore.

Signali tehničkog indikatora Fraktali trebaju da se filtriraju tehničkim indikatorom Aligator. Drugim rečima, ne biste trebali da kupujete ako je Fraktal niži od Aligatorovih zuba, i ne biste trebali da prodajete ako je Fraktal iznad Aligatorovih zuba. Nakon što je Fraktal signal oformljen i nakon što ima svoju snagu, koja je potvrđena njegovom pozicijom izvan Aligatorovih usta, on ostaje signal sve dok ne bude pogođen ili dok se novi Fraktal signal ne pojavi.

Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2023

Tehnički Indikator Indeks Relativne Snage (RSI) je oscilator koji prati cenu i koji se kreće u rasponu od 0 do 100. RSI je kreirao Vajlder, on je preporučio da se koriste 14-dnevni RSI. Kako je vreme prolazilo 9-dnevni i 25-dnevni indikatori Indeksa Relativne Snage su takođe stekli popularnost. Jedna od popularnih metoda RSI analize je traženje divergencije u kojoj cena formira novu najvišu vrednost a RSI ne uspeva da premaši njenu prethodnu najvišu cenu. Ova divergencija je indikacija skorog okretanja. Ako Indeks Relativne Snage krene nadole i padne ispod njene zadnje najniže cene, to znači da je RSI izvršio "neuspešan zamah". Neuspešan zamah je potvrda predstojećeg preokreta.

Izdvajaju se sledeći Indeksi Relativne Snage:

Vrhovi i dna Indeks Relativne Snage se obično formira iznad 70 i ispod 30. Oni obično najavljuju formacije vrhova i dna na grafikonu;

Grafikon Modeli RSI često formira šeme grafikona kao što su glava i ramena ili trouglovi koji mogu a ne moraju biti vidljivi na grafikonu cena;

Neuspešni zamah (Podrška ili Otpor penetracije ili probijanja) Ovo je mesto gde Indeks Relativne Snage premašuje prethodnu najvišu cenu (vrh) ili pada ispod prethodne najniže cene (dna);

Podrška i Otpor nivoi Nivoi podrške i otpora se bolje vide na grafiku Indeksa Relativne Snage nego na grafiku cena.

Divergencije Divergencije se javljaju kada cena napravi novu najvišu cenu (ili najnižu) ali nije potvrđen novom najvišom cenom (ili najnižom cenom) na grafiku Indeksa Relativne Snage. Cene se obično koriguju i krenu u pravcu RSI.

Proračun

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Gde je:
U - prosečan broj pozitivnih promena cena;
D - prosečan broj negativnih promena cena.

Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback