Facebook
 
 

Ichimoku Kinko Hyo indicator formula and settings: opis, podešavanje i primena

Ichimoku Kinko Hyo je tehnički indikator koji prati trend. On trgovcima pomaže da odrede nivoe podrške i otpora i daje signale za kupovinu ili prodaju na sličan način kao i pokretni prosek. Dakle, Ichimoku indikator daje šire zone nivoa podrške i otpora i na taj način smanjuje rizik od pogrešnih signala. Ichimoku najbolje funkcioniše na dnevnim i nedeljnim grafikonima.

Ichimoku indikator trgovcima daje mnoštvo informacija o trenutnom trendu, njegovom pravcu kao i nivoe podrške i otpora. Prilikom podešavanja parametara koristi se 4 različita vremenska perioda kao osnovne vrednosti odvojenih linija.

Indikator se sastoji iz četiri glavne linije:

Tenkan-sen ili linija konverzije, jednaka je zbiru najnižih i najviših cena za najmanje devet dana podeljenom sa dva. Ova linija prikazuje prosečnu cenu u prvom vremenskom periodu.

Kijun-sen ili osnovna linija, jednaka je zbiru najnižih i najviših cena u poslednjih 26 perioda (dana) podeljenom sa 2. Ova linija prikazuje prosečnu cenu u drugom vremenskom periodu.

Senkou raspon A ili vodeća linija raspona 1, je zbir vrednosti osnovne i konverzijske linije podeljen sa 2 i iscrtan 26 perioda (dana) unapred. Ova linija je srednja vrednost prethodne dve linije, pomerena unapred za broj dana drugog vremeskog perioda.

Senkou raspon B ili vodeća linija raspona 2, je zbir najviših i najnižih vrednosti u poslednja 52 perioda (dana) podeljen sa 2 i iscrtan 26 dana u budućnosti. On prikazuje prosečnu vrednost cene za treći vremenski period pomeren unapred za broj dana drugog vremenskog perioda.

Osim četiri glavne linije postoji i peta komponenta indikatora Ichimoku Kinko Hyo – Chikou raspon, takođe poznat kao raspon kašnjenja. On prikazuje cenu zatvaranja trenutne sveće, pomerenu unapred za broj dana drugog vremenskog perioda.

Dodatna oblast koju formiraju Senkou linije se naziva Oblak i obojena je različitom bojom. Ova oblast prikazuje nivoe otpora i podrške i pomaže trgovcima da razmotre volatilnost trgovačkih instrumenata na Forex tržištu. Ichimoku oblak takođe omogućava da trgovci odrede pravac trenda. Ukoliko se cene nalaze iznad oblaka, to je signal trenda porasta, a kada su ispod oblaka, znači da je na snazi trend opadanja.

Ukoliko se cena nalazi iznad obalaka, tada njena gornja linija formira prvi nivo podrške, a linija do nje prikazuje drugi nivo podrške. Ukoliko se cena nalazi ispod oblaka, tada niža linija predstavlja prvi nivo otpora, a linija do nje drugi nivo otpora. Ukoliko Chinkou raspon preseče grafikon odozdo nagore, tada se dobija signal za kupovinu. Ukoliko linija preseče grafikon odozgo nadole, tada se javlja signal za prodaju.

Kijun-sen se koristi kao indikator dinamike tržišta. Ukoliko se cena nalazi iznad osnovne linije, tada će ona najverovatnije nastaviti da raste. Ukoliko cena preseče ovu liniju, najverovatnije će doći do preokreta trenda.

Ova linija se takođe koristi kao signal. Ukoliko Tenkan-sen preseče Kijun-sen odozdo nagore, dobija se signal za kupovinu, a ako je preseče odozgo nadole signal za prodaju.

Kada Tenkan-sen raste ili opada onda je trend očigledan. Ukoliko se ova linija kreće horizontalno tada se tržište nalazi u kanalu.

Da bi koristio Ichimoku indikator, trgovac treba da ga preuzme i instalira u trgovačkoj platformi. Ovaj indikator se u MetaTrader-u nalazi u listi standardnih oscilatora.

ichimoku kinko hyo

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.