empty
 
 

Indikator Pokretni prosek: opis, podešavanje i primena

Tehnički indikator Pokretni prosek (Moving Average - MA) prikazuje prosečnu cenu u određenom vremenskom periodu. Ovaj indikator se izračunava pomoću matematičkog proseka cene nekog instrumenta za određeni vremenski period. Kako se cena menja, vrednost njenog proseka ili raste ili opada.

Postoje četiri vrste pokretnog proseka: jednostavni ili aritmetički, eksponencijalni, korigovani i linearni ponderisani. MA indikator se može koristiti za izračunavanje sledeće grupe podataka koje uključuju cene otvaranja i zatvaranja, najveće i najmanje vrednosti, obim trgovine ili vrednosti drugih indikatora. Nekada trgovci koriste pokretni prosek drugih pokretnih proseka.

Karakteristika po kojoj se pokretni prosek razlikuje jeste njegov koeficijent pondera koji se dodeljuje poslednjem podatku u nizu. Dakle, Jednostavni pokretni prosek prikazuje cene koje imaju isti koeficijent pondera u okviru zadatog perioda. Eksponencijalni i linearni ponderisani pokretni prosek dodeljuju veći koeficijent pondera poslednjim cenama u nizu.

Indikator pokretnog proseka se često tumači kao korelacija između njegovog kretanja i kretanja cene. Ukoliko su očitane vrednosti MA niže od cene trgovačkog instrumenta, tada se dobija signal za kupovinu. Obrnuto, kada su vrednosti MA iznad cene, treba započeti sa prodajom.

Trgovanje pomoću pokretnih proseka omogućava da investitori donesu odluke u skladu sa trenutnim stanjem na tržištu. Drugim rečima, oni kupuju nakon što cena dostigne najniže vrednosti i prodaju kada cena dostigne najvišu vrednost. Metoda MA takođe se može primeniti na ostale indikatore. Korelacija je ista: ukoliko vrednost indikatora bude iznad očitane vrednosti MA, njegova vrednost će najverovatnije i dalje rasti, a ukoliko njegova vrednost opadne ispod MA, vrednost indikatora će verovatno nastaviti da opada.

Vrste pokretnog proseka:

Jednostavni pokretni prosek (SMA)

Eksponencijalni pokretni prosek (EMA)

Korigovani pokretni prosek (SMMA)

Linearni ponderisani pokretni prosek (LWMA)

Pokretni prosek - MA

Formule za izračunavanje pokretnih proseka:

Jednostavni pokretni prosek, SMA

Jednostavni, ili Aritmetički, pokretni prosek se izračunava tako što se suma cena zatvaranja u određenom vremenskom periodu, npr. 12 časova, podeli brojem zadatih perioda.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM — zbir;

CLOSE (i) — cena zatvaranja za odabrani period;

N — broj perioda.

Eksponencijalni pokretni prosek, EMA

Eksponencijalni pokretni prosek se izračunava dodavanjem određenog dela trenutne cene zatvaranja prethodno očitanoj vrednosti MA. U slučaju EMA, cene zatvaranja imaju veći koeficijent pondera. Ovo je formula za izračunavanje EMA:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

CLOSE (i) — cena zatvaranja u tekućem periodu;

EMA (i-1) — vrednost MA u prethodnom periodu;

P — procenat korišćenog očitavanja cene.

Korigovani pokretni prosek, SMMA

Formula za izračunavanje prvog očitavanja Korigovanog pokretnog proseka je slična formuli za izračunavanje Jednostavnog pokretnog proseka.

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

Drugo i ostala očitavanja se izračunavaju na sledeći način:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM — zbir;

SUM1 — zbir cena zatvaranja za N perioda počevši od prethodne trake;

SMMA (i - 1) — korigovani pokretni prosek prethodne trake;

SMMA (i) — korigovani pokretni prosek trenutne trake (bez prve);

CLOSE (i) — trenutna cena zatvaranja;

N — period korigovanja.

Linearni ponderisani pokretni prosek, LWMA

Kod Linearnog ponderisanog pokretnog proseka poslednjem podatku u nizu dodeljuje se veći koeficijent pondera, dok prethodne cene imaju manji ponder. LWMA se izračunava množenjem svake cene zatvaranja određenim koeficijentom pondera.

LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)

SUM — zbir;

CLOSE(i) — trenutna cena zatvaranja;

SUM (i, N) — suma koeficijenata pondera;

N — period za koji se vrši korigovanje.

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.