empty
 
 

Balans Volumena - OBV: opis, podešavanje i primena

Tehnički Indikator Balans Volumena (OBV) je momentni tehnički indikator koji povezuje volumen sa promenom cena. Ovaj indikator je uveo Džožef Granvil, OBV se smatra veoma jednostavnim indikatorom. Ako je cena zatvaranja trenutnog bara viša nego prethodna cena zatvaranja, volumen trenutnog bara je dodat prethodnom volumenu OBV; ako je cena zatvaranja trenutnog bara niža nego prethodna cena zatvaranja, trenutni volumen je oduzet od prethodnog volumena balansa.

Balans Volumena analiza je baziran na principu da promene OBV prethode promenama cena. Prema ovom principu povećanje volumena balansa ukazuje na to da stručnjaci ulažu u instrument. Kada kasnije široki auditorijum investira sredstva, Balans Volumen počinje naglo da raste.

Ako cena prethodi kretanju OBV, javlja se "nepotvrđivanje". Nepotvrđivanje može da se javi na vrhovima rastućeg tržišta (kada cena raste bez rasta OBV ili mu prethodi) ili na dnu opadajućeg tržišta (kada cena počinje da pada i Balans Volumen se ne smanjuje ili mu prethodi).

OBV je rastući trend kada je svaki novi vrh veći od prethodnog i svako novo dno je niže od prethodnog dna. Na isti način, OBV trend opadanja bi trebalo da sukcesivno smanjuje vrhove i dna. Kada se OBV kreće bočno i ne pravi uzastopne vrhove i dna, to je pokazatelj da trend nije definisan.

Ako se trend zaustavi ostaće na istoj poziciji sve dok se ne desi probijanje. Probijanje trenda se može desiti u dva slučaja: kada se trend promeni od rastućeg trenda u opadajući trend ili naprotiv: od opadajućeg trenda u rastući trend.

U drugom slučaju OBV postaje neodlučan i ostaje neodlučan za još 3 perioda. Tako, ako se rastući trend promeni na neopredeljeni i ostane neopredeljen za još dva dana i zatim se promeni ponovo u rastući trend, smatra se da je Balans Volumen u rastućem trendu za ceo ovaj period.

Kada OBV trend menja svoj smer u rastući ili opadajući trend, nastaje "probijanje". Probijanja OBV obično upozoravaju u vezi probijanja cena i investitori trebaju da drže pozicije Kupovine ako OBV napravi probijanje nagore ili Prodaje u sluaju da OBV napravi probijanje nadole. Otvorene pozicije se trebaju održavati do promene trenda.

Proračun

Ako je današnja cena zatvaranja veća nego jučerašnja cena zatvaranja onda: OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)
Ako je današnja cena zatvaranja manja nego jučerašnja cena zatvaranja onda: OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)
Ako je današnja cena zatvaranja jednaka jučerašnjoj ceni zatvaranja onda: OBV(i) = OBV(i-1)
Gde je:
OBV(i) - vrednost indikatora u trenutnom periodu;
OBV(i-1) - vrednost indikatora prethodnog perioda;
VOLUME(i) - volumen trenutnog bara.

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.