empty
 
 

Parabolik SAR indikator: opis, podešavanje i primena

Parabolik SAR sistem je tehnički indikator koji služi za analizu trendova na tržištu. Ukoliko na tržištu preovlađuje prodaja, indikator će se nalaziti iznad grafikona cene. Obrnuto, kada preovlađuje kupovina Parabolik SAR će biti postavljen ispod linije cene.

Parabolik SAR menja svoj pravac kada linija cene preseče njegovu liniju. Zbog toga se dalja očitavanja indikatora nalaze sa druge strane nivoa cene. Istovremeno, najviše i najniže vrednosti prethodnog perioda služiće kao početne tačke. Preokret Parabolik SAR-a ukazuje na završetak trenda i ulazak cene u mirnije tržište.

Indikator Parabolik SAR pruža mogućnost za određivanje najboljih trenutaka za ulazak i izlazak sa tržišta. Kada cena pređe u oblast ispod linije indikatora, to je signal za zatvaranje pozicija kupovine, a kada cena poraste iznad nivoa linije indikatora nastaje signal za zatvaranje pozicija prodaje. Indikator se često koristi za prekid praćenja.

Kada je otvorena pozicija kupovine, indikator će se kretati u pravcu naviše bez obzira na pravac u kom se kreće cena. Brzina kretanja cene utiče na brzinu menjanja položaja linije indikatora.

Parabolik SAR

Izračunavanje

SAR(i) = SAR(i-1)+ACCELERATION*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))

Gde je:

SAR(i-1) - vrednost indikatora za prethodnu liniju cene;

ACCELERATION - faktor ubrzanja;

EPRICE(i-1) - najviša (najniža) cena u prethodnom periodu (EPRICE=HIGH za pozicije kupovine, a EPRICE=LOW za pozicije prodaje).

Vrednost indikatora raste ukoliko je cena na trenutnoj traci viša od prethodne kada dominira kupovina i obrnuto. Faktor ubrzanja (ACCELERATION) će se istovremeno udvostručiti, što može dovesti do približavanja parabolika SAR i cene. Drugim rečima, što brže cena raste ili opada, brže će se indikator približavati ceni.

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.