empty
 
 

RSI indicator formula and settings: opis, podešavanje i primena

Tehnički Indikator Indeks Relativne Snage (RSI) je oscilator koji prati cenu i koji se kreće u rasponu od 0 do 100. RSI je kreirao Vajlder, on je preporučio da se koriste 14-dnevni RSI. Kako je vreme prolazilo 9-dnevni i 25-dnevni indikatori Indeksa Relativne Snage su takođe stekli popularnost. Jedna od popularnih metoda RSI analize je traženje divergencije u kojoj cena formira novu najvišu vrednost a RSI ne uspeva da premaši njenu prethodnu najvišu cenu. Ova divergencija je indikacija skorog okretanja. Ako Indeks Relativne Snage krene nadole i padne ispod njene zadnje najniže cene, to znači da je RSI izvršio "neuspešan zamah". Neuspešan zamah je potvrda predstojećeg preokreta.

Izdvajaju se sledeći Indeksi Relativne Snage:

Vrhovi i dna Indeks Relativne Snage se obično formira iznad 70 i ispod 30. Oni obično najavljuju formacije vrhova i dna na grafikonu;

Grafikon Modeli RSI često formira šeme grafikona kao što su glava i ramena ili trouglovi koji mogu a ne moraju biti vidljivi na grafikonu cena;

Neuspešni zamah (Podrška ili Otpor penetracije ili probijanja) Ovo je mesto gde Indeks Relativne Snage premašuje prethodnu najvišu cenu (vrh) ili pada ispod prethodne najniže cene (dna);

Podrška i Otpor nivoi Nivoi podrške i otpora se bolje vide na grafiku Indeksa Relativne Snage nego na grafiku cena.

Divergencije Divergencije se javljaju kada cena napravi novu najvišu cenu (ili najnižu) ali nije potvrđen novom najvišom cenom (ili najnižom cenom) na grafiku Indeksa Relativne Snage. Cene se obično koriguju i krenu u pravcu RSI.

Proračun

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Gde je:
U - prosečan broj pozitivnih promena cena;
D - prosečan broj negativnih promena cena.

   Nazad na listu indikatora   
Nazad na listu indikatora
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.