Da biste ostvarili bonus, potrebno je da nastavite do registracije svog pravog trgovačkog računa i pratite jednostavnu proceduru verifikacije. Glavni uslov za ostvarivanje bonusa jeste odsustvo drugih bonusa uključujući fiksne bonuse, bonus od 30% i bonus od 55%.

Svaki klijent kompanije InstaForex ima mogućnost da ostvari Bonus bez depozita samo jednom. Štaviše, broker pruža fleksibilne uslove za dobijanje Bonusa bez depozita što znači da klijenti mogu povući bonus sredstva u slučaju efikasnog forex trgovanja.

Korak 1. Registracija za pravi račun

Da biste registrovali pravi trgovački račun, molimo Vas da Otvorite stranicu pravog računa.

Korak 2. Verifikacija

Procedura verifikacije je poprilično jednostavna. Sve što treba da uradite je da postavite skeniranu kopiju Vašeg pasoša ili drugog dokumenta koji dokazuje Vaš identitet u odeljku za verifikaciju Kabineta za klijente. Nakon postavljanja, bićete obavešteni u roku od 72 časa da li Vaš račun ima status većeg kredibiliteta.

Korak 3. Zahtev za bonus

Nakon izvršenja verifikacije i registracije, Vašem računu biće dodeljen status drugog nivoa verifikacije. Tada treba da podnesete zahtev za dobijanje bonusa bez depozita. Biće potrebno da unesete detalje Vašeg trgovačkog računa. Bonus neće biti isplaćen automatski nakon verifikacije, da biste ga dobili potrebno je da sami date saglasnost na stranici. Ukoliko Vaš račun nije verifikovan InstaForex zadržava pravo da odbije isplatu fiksne sume bonusa bez depozita na Vaš račun.

Korak 4. Povlačenje bonusa

Bonus bez depozita je dozvoljen za povlačenje ukoliko je obim trgovanja kako kupovine tako i prodaje jednak X*25 InstaForex-ovih lotova gde je X ukupan iznos dobijenih bonusa (svi ikad dobijeni bonusi se uzimaju u obračun, uključujući i one otkazane ili delimično neostvarene).
Moguće je povući samo celokupan iznos bonusa, nije moguće podići samo jedan deo bonusa.
Da biste povukli bonus sredstva sa Vašeg trgovačkog računa, molimo Vas da pošaljete Vaš zahtev na bonuses@instaforex.com.

Upotreba ovog bonusa je ograničena, pa Vas molimo da pažljivo pročitate Saglasnost o bonusu pre nego što prihvatite njegove uslove. Kompanija preporučuje korišćenje bonusa https://www.instaforex.com/rs/instaforex_bonuses.php starijih vrsta za trgovinu.

Bonus bez depozita
Povlačenje profita Dozvoljeno
Verifikacija Drugi nivo
Najveći iznos bonusa Individualan
Načini isplate Samo za prvi depozit
Kompatibilnost bonusa Nema
Dostupnost za nove korisnike Dostupan
Dostupnost za vlasnike više računa Nije dostupan
Lotovi za povlačenje bonusa X*25 InstaForex-ovih lotova, gde je X ukupna suma svih primljenih bonusa
Najveća poluga 1:200
PAMM investiranje Nije moguće
Trgovanje opcijama Nije moguće
Prekid 100%

Sporazum o bonusu bez depozita


Pozivamo Vas da započnete trgovanje koristeći Bonus bez depozita