#NTDOY (Nintendo Co. Ltd.). .

#NTDOY
68.02 USD
28 Oct 2020 21:59
(% chg)
$0.03
(0.04%)


, .
$68.32


.
$65.43


.
$68.32


.
$67.54
52- .
52- .

52 .
$72
52- .
52- .

52 .
$37.17
?
.