empty
 
 

#XBZF21 (Brent Crude Oil, Jan 2021). -.

#XBZF21
47.3 USD
30 Nov 2020 21:44
(% chg)
$-0.08
(-0.17%)


, .
$48.15


.
$47.95


.
$47.97


.
$46.8
.
.

.
$47.97
.
.

.
$43.98
?
.