Facebook
 
 

Pravidlá "One Million Option" od InstaForex

I. Všeobecné podmienky

 • 1. Názov súťaže – "One Million Option" od InstaForexu (Súťaž).

  2. Súťaž je organizovaná spoločnosťou InstaForex Group of Companies.

  3. Súťaž sa koná každý týždeň do pondelka 00:10 do piatka 23:50 (čas v obchodnej platforme).

  4. Na výhry sa každý týždeň prerozdeľuje 1500 USD. Táto suma sa rozdeľuje medzi víťazov podľa nasledujúcej schémy:

  • - 1. miesto - 500 USD;
   - 2. miesto - 400 USD;
   - 3. miesto - 300 USD;
   - 4. miesto - 200 USD;
   - 5. miesto - 100 USD.

  Tieto prostriedky nie je možné vybrať, avšak profit získaný z týchto prostriedkov je možné vybrať celý.

  5. Môžete sa zaregistrovať dopredu na nasledujúcu týždennú súťaž počas celého týždňa. Registrácia končí 1 (jednu) hodinu pred začiatkom súťaže.

  6. The resulting data is recorded at 12:00 GMT+3 on Saturday.

II. Účastníci

 • 1. Každý majiteľ obchodného účtu v spoločnosti InstaForex sa môže zúčastniť v súťaži každý týždeň (Nižšie v texte - Účastník).

  2. Súťaže sa môžu zúčastniť obchodníci starší ako 18 rokov.

  3. Každý účastník sa musí prihlásiť na stránke InstaForex.

  4. K zúčastneniu sa na týždennej súťaži, si každý týždeň ktorý sa bude chcieť účastník zúčastniť otvorí DEMO-účet, a to pomocou registrácie do súťaže.

  5. Účastník súhlasí s nutnosťou poskytnúť pravdivé údaje, celé meno totožné ako v identifikačnom doklade a aktívny emailový kontakt.

  6. Akýkoľvek pokus o zapojenia sa to súťaže na viacerých obchodných účtoch alebo zapojenie anonymného zástupcu môže viesť k diskvalifikácií zo súťaže.

  7. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek registráciu akéhokoľvek účastníka bez udania dôvodu alebo diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka počas súťaže bez vysvetlenia. Dôvodom k diskvalifikácií môže byť otváranie veľkého objemu opačných objednávok s rovnakými menovými pármi na rozdielnych obchodných účtoch v približne rovnakom čase, a tak isto využitie zlyhania/zamrznutia kurzov na získanie istého zisku.

  8. Registráciou do súťaže účastník akceptuje všetky obmedzenia a pravidlá súťaže.

  9. Účasť blízkych príbuzných v tej istej súťaži je zakázaná. Ak sa registračné údaje dvoch účastníkov zhodujú, organizátor si vyhradzuje právo považujú túto zhodu ako dôvod pre vylúčenie zo súťaže.

III. Podmienky obchodovania

 • 1. Jednorázovou registráciou do súťaže získava účastník demo účet.

  2. Počiatočné hodnotenie každého učastníka je 1000 bodov a je nemenné.

  3. Učastník nakupuje call alebo put opcie na ktorýkoľvek inštrument s ktorým chce obchodovať. Účastník nastavuje čas otvorenia a uzavretia opčného obchodu. Metatrader nieje pre obchodovanie dostupný: obchody sú vykonávané zo súťažného kabinetu účastníka súťaže.

  4. Zoznam inštrumentov pre obchodovanie s opciami je nasledovný:

  • - EUR/USD
   - GBP/USD
   - USD/JPY
   - USD/CHF
   - USD/CAD
   - GBP/JPY
   - EUR/JPY
   - GBP/CHF
   - EUR/GBP
   - GOLD
   - SILVER

  5. Opcia je vypísaná najneskôr do 3 minút pred jej uplatnením.

  6. Čas stanovený pre otváranie a uzatváranie opcií je rozdeliteľný po 10 minútach.

  7. Je možné zadať iba jednu opciu na každý obchodný inštrument počas obdobia 24 hodín.

  8. The Participant receives 10 rating points for each positively closed option and loses 10 rating points for each losing option.

  9. V prípade, že účastník urobí objednávku opcie, kde otváracia cena je rovná uzatváracej cene, takáto opcia sa považuje za stratovú a je odpočítaných 10 bodov z hodnotenia účastníka.

IV. Zverejnenie výsledkov

 • 1. Hodnotenie účastníkov je dostupné na webstránke organizátorov počas celej súťaže.

  2. Údaje o bydlisku účastníkov môžu byť tak isto zverejnené.

  3. Výsledky súťaže sú zverejnené do 7 dní od jej konca, potom čo sú všetky hodnotenia ukončené.

V. Určenie víťazov

 • 1. Po skončení súťaže budú oznámení ako víťazi súťažiaci s najvyšším skóre.

  2. V prípade dvoch účastníkov s rovnakým skóre organizátor rozhodne, ktorý účastník obsadí dané miesto.

  3. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením ich celého mena.

  4. The Participant is entitled to obtain one prize within one month. In case the Participant takes a prize place more than once a month, his account drops out of the contest and the range of prizes shifts down starting from his place.

VI. Prevzatie ceny

 • 1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.

  2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.

  3. Všetky výhry vrátane prvej ceny nemôžu byť vybrané z účtu, avšak akýkoľvek zisk vytvorený nad čiastku výhry môže byť vybratý bez akýchkoľvek obmedzení.

  4. Prostriedky z obchodného účtu je možné vybrať automaticky vyplnením žiadosti na výber. V posúdení žiadosti o výber sa špecialista uistí, či zostatok na účte a voľná marža sa zhodujú s čiastkou dostupnou na výber. V prípade nezhody sa suma uvedená v žiadosti o výber vráti naspäť na účet.

  7 Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť pripísanie výhry v prípade, že účastníkovi sa hromadia výhry na jednom alebo viacero účtoch.

VII. Jazyk

 • 1. Hlavným jazykom súčasných pravidiel je angličtina.

  2. Pre vaše pohodlie, organizátor môže poskytnúť pravidlá aj v inom jazyku, než je angličtina. Preložená verzia pravidiel má však len informatívny charakter.

  3. V prípade, že sa preložená verzia líši od anglickej verzie zmluvy, anglická verzia sa považuje za nadradenú verziu.

Kabinet účastníka súťaže

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.