empty
 
 

Podmienky súťaže Reálne Skalpovanie InstaForex

I. Všeobecné podmienky

 • 1. Názov súťaže – Reálne Skalpovanie InstaForex (ďalej len súťaž).

  2. Súťaž organizuje skupina InstaFintech Group (ďalej len organizátor).

  3. Je to mesačná súťaž, ktorá sa koná každý mesiac od 00:00 v prvý pondelok v mesiaci do 23:59:59 (konečný čas) posledný piatok v mesiaci.

  4. Registrácia do ďalšej mesačnej súťaže sa uskutočňuje od 00:00 (konečný čas) v prvý deň prebiehajúcej súťaže do 00:00 (konečný čas) prvého dňa nasledujúcej súťaže.

  5. Suma výhier pre každú mesačnú súťaž bude do 6 000 USD, ktoré sa rozdelia medzi víťazov v tomto poradí:

  • - 1. miesto – 2 000 USD,
   - 2. miesto – 1 500 USD,
   - 3. miesto – 1 000 USD,
   - 4. miesto - 500 USD,
   - 5. miesto - 400 USD,
   - 6. miesto - 300 USD,
   - 7. miesto - 200 USD,
   - 8. miesto - 100 USD,

II. Účastníci

 • 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len klienti vo veku nad 18 rokov.

  2. Každý účastník sa musí prihlásiť na webovej stránke spoločnosti InstaForex.

  3. Pre účastníkov v každej mesačnej súťaži sa otvorí osobitný DEMO obchodný účet.

  4. Účastník potvrdzuje a berie na vedomie, že pri registrácii je nevyhnutné poskytnúť pravdivé informácie.

  5. V prípade snahy použiť niekoľko obchodných účtov alebo anonymných zástupcov pre obchodovanie v súťaži bude znamenať diskvalifikáciu účastníka.

  6. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu akéhokoľvek účastníka bez udania dôvodu alebo diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka v priebehu súťaže s udaním dôvodu. Dôvodom diskvalifikácie môže byť otvorenie opačných pozícií s veľkými sumami a s rovnakým menovým párom na rôznych obchodných účtoch zároveň a využitie poruchy v toku kótovania na získanie zaručeného zisku.

  7. Prihlásením sa do súťaže účastník súhlasí so všetkými obmedzeniami a pravidlami súťaže.

  8. Účasť blizkych príbuzných v tej istej súťaži je zakázaná. Ak registračné dáta k účtu jedného účastníka súhlasia s registračnými dátami iného účastníka, spoločnosť si vyhradzuje právo pokladať túto zhodu za dôvod na diskvalifikáciu.

III. Obchodné podmienky

 • 1. Po registrovaní sa v súťaži získava účastník DEMO obchodný účet.

  2. Počiatočný vklad je 20 000,00 USD pre všetkých účastníkov a nie je možné ho meniť.

  3. Páka je 1:500.

  4. Všetky príkazy, ktoré boli zadané za nepredajnú cenu, budú vymazané.

  5. Účastníci môžu bez obmedzenia používať expertných poradcov a obchodné stratégie.

  6. Hlavné menové páry a Forexové meny sú jediné obchodné nástroje, ktoré môžu byť použité v tejto súťaži.

  7. Minimálny objem obchodu je 0,01 lotu a maximálny – 1 lot. Krok je 0.01 lotu.

  8. Účastník môže kedykoľvek zmeniť typ obchodného účtu na účet bez poplatku za swap (swap-free) po kontaktovaní technickej podpory.

  9. Maximálny počet obchodov vrátane čakajúcich objednávok je 5.

  10. Úroveň stop lossu je 10 %.

  11. Ostatné obchodné podmienky pre obchodné účty, ktoré sa zúčastňujú súťaže, sú rovnaké ako podmienky pre reálne obchodné účty u spoločnosti InstaForex.

IV. Zverejnenie výsledkov

 • 1. Stav finančných prostriedkov na účtoch účastníkov je voľne k dispozícii na webovej stránke spoločnosti počas trvania súťaže.

  2. Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť prehľad účastníkov po skončení súťaže.

  3. Budú zverejnené aj štatistiky regiónov a krajín, z ktorých sú účastníci.

  4. Výsledky súťaže budú zverejnené do 30 dní po skončení súťaže a po vykonaní všetkých kontrolných procesov.

V. Určenie víťaza

 • 1. Po ukončení práve prebiehajúcej súťaže budú všetky obchody uzatvorené automaticky s aktuálnymi cenami.

  2. The biggest deposits holders will be pronounced as winners.

  3. Ak budú mať rovnaký zisk dvaja účastníci, o víťazovi rozhodne organizátor.

  4. Víťazi súťaže súhlasia so zverejnením ich mien.

  5. Aby výherca mohol získať cenu, musí spĺňať nasledujúce podmienky: nie menej ako 5% z celkového profitu musí byť odvodené z výsledkov obchodovania na obidvoch menových párochr GBPUSD a GBPJPY.

  6. Účastník, ktorý obsadil jedno z výherných miest v prebiehajúcej súťaži sa môže zúčastniť nasledujúcej súťaže o cenu. Ak obsadí výherné miesto v druhej súťaži v poradí, jeho cena bude prevedená na ďalšieho účastníka.

VI. Prevzatie ceny

 • 1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.

  2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.

  3. The winner acknowledges liability for any activity on the account opened by the Contest and Campaign Administration or by the winner himself lying within the scope of the agreements and regulations of InstaFintech Group.

  4. Z obchodného účtu bude suma automaticky odpísaná po vyplnení žiadosti o výber. potom, ako špecialisti pre žiadosti skontrolujú, či zostatok a voľná marža súhlasia so sumou finančných prostriedkov dostupných pre výber. V prípade nezhôd bude suma uvedená v žiadosti o výber pripísaná späť na účet.

  5. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

VII. Language

 • 1. The language of the present rules is English.

  2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.

  3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.