23.03.202011:27:00UTC+00Obavy britských domácností o financie sa zvýšili v súvislosti s neistotou práce

Vnímanie finančného zabezpečenia britskými domácnosťami sa v marci dostalo na najnižšiu úroveň od polovice roku 2019, ukázali v pondelok výsledky prieskumu IHS Markit. Index financií britských domácností prudko poklesol z hodnoty 47,6 dosiahnutej vo februári na 42,5 v marci. Táto hodnota, najnižšia od mája 2019, kontrastovala vo veľkej miere s februárovou vysokou hodnotou. Z prieskumu vyplýva, že domácnosti očakávajú v nasledujúcich 12 mesiacoch pokles finančnej prosperity. Pesimistický výhľad na istotu zamestnania vykazujú domácnosti vo Veľkej Británii už viac ako osem rokov. Činnosť na pracovisku sa navyše od apríla 2009 znížila najvýraznejšie. Domácnosti očakávajú, že ceny nehnuteľností v najbližších dvanástich mesiacoch porastú, aj keď v marci došlo k náznakom znižovania. ,,Podľa indexu financií britských domácností spoločnosti IHS Markit, spotrebitelia vo Veľkej Británii už pociťujú dopad koronavírusu na financie,“ povedal Joe Hayes, ekonóm IHS Markit. „Vláda prisľúbila, že urobí "čokoľvek “, aby udržala hospodárstvo nad vodou a zabezpečila, aby britské domácnosti netrpeli finančne, stále však existuje vysoká miera neistoty v oblasti miezd a zamestnanosti,“ dodal Hayes.Can't speak right now?
Ask your question in the chat.