Facebook
 
 

13.10.202008:00:00UTC+00Bežný účet Fínska dosiahol prebytok

Saldo bežného účtu Fínska sa v auguste prehuplo do prebytku. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil fínsky štatistický úrad. Saldo bežného účtu v auguste vykázalo prebytok 267 miliónov eur, pričom v júli skončilo schodkom 97 miliónov eur. Saldo obchodnej bilancie tovarov vykázalo prebytok 228 miliónov eur, pričom júlový schodok dosiahol 42 miliónov eur. Deficit obchodu so službami sa v auguste medzimesačne znížil z 270 miliónov na 100 miliónov eur. Účet prvotných dôchodkov bol v prebytku 369 miliónov eur a účet druhotných dôchodkov zaznamenal schodok vo výške 230 miliónov eur. Na základe 12-mesačného kĺzavého priemeru bol prebytok bežného účtu 0,4 miliardy eur.Can't speak right now?
Ask your question in the chat.