20.10.202012:44:00UTC+00Centrálny bankár Vlieghe z Bank of England vidí potrebu ďalšieho stimulu hospodárstva, ktorému pre pandémiu hrozí pokles

Podľa predstaviteľa Bank of England Gertjana Vliegheho sú potrebné ďalšie peňažné stimuly, pretože pandémia koronavírusu predstavuje riziká hospodárskeho poklesu. V utorňajšom prejave uviedol, že riziká zhoršenia hospodárskeho výhľadu sa zjavne začínajú napĺňať: „Menová politika sa výhľadovo prikláňa v prospech ďalších stimulov.“ Poznamenal, že rýchlosť zotavovania sa pravdepodobne spomalí. Dôvodom na obavu je podľa neho pretrvávanie vírusu, pričom existuje riziko vyššej resp. dlhšie trvajúcej trajektórie straty pracovných miest. Centrálny bankár ďalej uviedol, že vzhľadom na nedostatok skúseností so zápornou úrokovou sadzbou v Spojenom kráľovstve existuje neistota ohľadom efektívnosti takéhoto opatrenia, pričom výbor pre menovú politiku ešte nie je v štádiu, aby v tejto otázke mohol dospieť k záveru. Podľa Vliegheho je riziko, že záporné sadzby budú kontraproduktívne vo vzťahu k cieľom menovej politiky, nízke. Vlieghe ďalej poznamenal, že hoci ďalšie nákupy aktív sú aj naďalej dostupným politickým nástrojom, účinky kvantitatívneho uvoľňovania (QE) závisia od štátu, pričom kľúčovým kanálom, prostredníctvom ktorého QE funguje, je ovplyvňovanie očakávaných budúcich reálnych úrokových sadzieb, ktoré sú už teraz veľmi nízke. Ekonomika prechádza procesom bezprecedentného prerozdeľovania medzi jednotlivými odvetviami. Rozsah a trvanie prerozdelenia, ktoré súvisí tak s pandémiou, ako aj s brexitom bude mať pravdepodobne vplyv na zamestnanosť a investície. Riziká ekonomického výhľadu nasvedčujú dlhšiu stagnáciu trhu práce so slabým inflačným tlakom.Can't speak right now?
Ask your question in the chat.