Facebook
 
 

04.02.202111:39:00UTC+00Bank of England úrokovú sadzbu nezmenila

Tvorcovia politík v Bank of England sa počas tretieho lockdownu v boji s koronavírusom jednomyseľne rozhodli zachovať rekordne nízku úrokovú sadzbu Spojeného kráľovstva a rozsah programu kvantitatívneho uvoľňovania. Deväťčlenný výbor pre menovú politiku (MPC) na čele s guvernérom Andrewom Baileyom hlasoval za udržanie úrokovej sadzby na úrovni 0,10 percenta a rozsahu programu kvantitatívneho uvoľňovania na úrovni 895 miliárd GBP. Pokiaľ ide o zápornú úrokovú sadzbu, MPC uviedol, že nechce vyslať signál o tom, že má v úmysle stanoviť zápornú bankovú sadzbu niekedy v budúcnosti. Vo všeobecnosti konštatoval, že by bolo vhodné začať s prípravami na zabezpečenie toho, aby to v prípade potreby v budúcnosti mohol urobiť. Bank of England očakáva sa v prvom štvrťroku 2021 hospodársky pokles asi o 4 percentá. V novembrovej správe pritom očakávala, že ekonomika bude rásť. Najnovšia správa o menovej politike predpokladá, že HDP sa po roku 2021 rýchlo zotaví na úroveň spred koronakrízy, pričom vychádza z toho, že očkovací program povedie k zmierneniu karanténnych obmedzení a obáv o stav verejného zdravia. Na jar predpokladá pomerne prudký rast inflácie spotrebiteľských cien smerom k cieľovej úrovni 2 %. S ohľadom na vývoj cien energií sa totiž ukončí znižovanie sadzby DPH pri niektorých službách. Predpokladá sa, že inflácia sa v druhom a treťom roku prognózovaného obdobia bude blížiť k 2 percentám.Can't speak right now?
Ask your question in the chat.