empty
 
 

30.09.202112:40:00UTC+00HDP USA sa v druhom štvrťroku zvýšil viac, ako sa pôvodne odhadovalo

Hospodársky rast v USA sa v druhom štvrťroku zrýchlil viac, ako sa pôvodne odhadovalo, ukázali vo štvrtok zverejnené revidované údaje ministerstva obchodu. Ministerstvo obchodu uviedlo, že reálny hrubý domáci produkt sa v druhom štvrťroku zvýšil o 6,7 % v porovnaní s nárastom, ktorý sa predtým uvádzal na úrovni 6,6 %. Ekonómovia očakávali, že skok v HDP nebude revidovaný. Nahor revidovaný rast HDP v druhom štvrťroku odráža mierne zrýchlenie oproti 6,3 % nárastu zaznamenanému v prvom štvrťroku.Can't speak right now?
Ask your question in the chat.