empty
 
 

08.10.202113:43:00UTC+00Rast zamestnanosti v USA v septembri výrazne zaostáva za očakávaniami

V septembri sa zamestnanosť v USA zvýšila oveľa menej, ako sa očakávalo. Vyplýva to z veľmi pozorne sledovanej správy, ktorú v piatok zverejnilo ministerstvo práce. Ministerstvo práce uviedlo, že zamestnanosť mimo poľnohospodárskeho sektora sa v septembri zvýšila o 194 000 pracovných miest. V auguste sa pritom zvýšila o 366 000 pracovných miest. Ekonómovia očakávali nárast zamestnanosti o 500 000 pracovných miest v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, v ktorom pôvodne (pred upresnením) pribudlo 235 000 pracovných miest. Výrazne menší, ako očakávaný rast počtu pracovných miest bol čiastočne spôsobený sezónne upraveným prepadom zamestnanosti v školstve, ktorá sa znížila o 180 000 pracovných miest. Nábor nových pracovníkov pri návrate do škôl bol totiž nižší ako obvykle. Správa tiež ukázala, že po prudkom raste v predchádzajúcom období v dôsledku opätovného otvorenia ekonomiky sa zamestnanosť v odvetví voľného času a pohostinstva zvýšila relatívne skromne o 74 000 pracovných miest. Solídny rast pracovných miest zaznamenali v sektoroch profesionálnych a obchodných služieb, maloobchode, doprave a skladovom hospodárstve. Napriek výraznému sklamaniu z rastu zamestnanosti klesla miera nezamestnanosti v septembri klesla na 4,8 percenta z 5,2 percenta v auguste. Očakávalo sa, že miera nezamestnanosti klesne na 5,1 percenta. Týmto poklesom, ktorý prekonal očakávania, sa miera nezamestnanosti dostala na najnižšiu úroveň od marca 2020, keď dosiahla 4,4 percenta. Pokles miery zamestnanosti bol však čiastočne spôsobený poklesom veľkosti pracovnej sily, ktorá sa znížila o 183 000 osôb. Nárast naproti tomu zaznamenala zamestnanosť v domácnosti, ktorá sa zvýšila o 526 000 osôb. Správa tiež ukázala, že priemerný hodinový zárobok sa zvýšil o 0,6 percenta na 30,85 dolára, pričom ročný rast miezd sa v septembri zrýchlil na 4,6 percenta zo 4,0 percenta v auguste. „Sme presvedčení, že týmto sa reťazec zlých správ o práci končí,“ hovorí Lydia Boussour, vedúca ekonómka spoločnosti Oxford Economics. „Pokiaľ ide o budúcnosť, očakávame, že zlepšujúca sa situácia s covidom podporí silný dopyt po pracovnej sile a zároveň pomôže uvoľniť ponuku pracovnej sily.“ „Ponuku práce by malo ďalej posilniť opätovné otváranie škôl a nadchádzajúce očkovanie detí vo veku 5 až 11 rokov, a to najmä po skončení programu núdzových pandemických dávok,“ dodala. „To by malo pomôcť stlačiť mieru nezamestnanosti na úroveň 4,5% do konca roka.“Can't speak right now?
Ask your question in the chat.