empty
 
 

29.11.202111:47:00UTC+00Inflácia v Belgicku je najvyššia od júla 2008

Inflácia spotrebiteľských cien v Belgicku sa podľa predbežných údajov štatistického úradu v novembri prudko zvýšila a dosiahla najvyššiu úroveň od júla 2008. Index spotrebiteľských cien medziročne vzrástol o 5,64 % po 4,16 % zvýšení v predchádzajúcom mesiaci. Tento údaj bol najvyšší od júla 2008, kedy inflácia dosiahla 5,90 %. Index vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 1,43 bodu, teda o 1,25 %. Inflácia založená na indexe zdravia ekonomiky sa zrýchlila z 3,48 % na 4,81 %. Najväčší nárast spomedzi hlavných zložiek CPI zaznamenali opäť energie. Inflácia energií dosiahla 46,4 %, vďaka čomu sa celková inflácia zrýchlila o 3,92 %. V predchádzajúcom mesiaci dosiahla 30,86 %. Inflácia potravín sa vyšplhala na 0,47 % z -0,23 % v októbri. Jadrová inflácia, do ktorej sa nezahŕňajú energetické produkty a nespracované potraviny, vzrástla na 2,14 % z októbrových 1,95 %.Can't speak right now?
Ask your question in the chat.