empty
 
 

13.07.202018:28 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na americký burzový deň 13. júla

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

Z technického pohľadu nedošlo k žiadnym zmenám. Kupujúci nedosiahli rezistenciu na úrovni 1,1347, a teda na nej nič nemohli vytvoriť. Predávajúci nedosiahli podporu na úrovni 1,1295, kde by mohli očakávať jej falošné prekonanie. Nízka volatilita na páre EUR/USD môže pretrvať aj v druhej polovici dňa vzhľadom na absenciu fundamentálnej štatistiky. Cieľom kupujúcich bude naďalej prekonať rezistenciu na úrovni 1,1347 a konsolidovať vyššie. To povedie k väčšiemu uptrendu do oblasti maxima 1,1395 a 1,1430, kde odporúčam stanoviť zisk. V prípade, že pár bude v druhej polovici dňa korigovať nadol, signálom na otvorenie dlhých pozícií bude až vznik falošného prieniku do oblasti podpory na úrovni 1,1295. Okamžite na odraz odporúčam kupovať pár EUR/USD až z minima 1,1257, a to na základe korekcie v rozsahu 30 - 40 bodov v rámci dňa.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

Ani úloha predávajúcich sa nemení. Musia sa vrátiť do pásma na úrovni 1,1295. Odtiaľ však bude najlepšie začať šortovať až po stanovení zisku nižšie. Len pri takomto scenári totiž zabezpečí, že pár EUR/USD sa vráti do oblasti minima na úrovni 1,1257, pričom budete môcť rátať s obnovením podpory na úrovni 1,1222, kde odporúčam stanoviť zisk. Ak budú kupujúci naďalej aktívni, so šortovaním bude najlepšie začať až po sformovaní falošného prieniku na úroveň 1,1347, ktorý v prvej polovici dňa nedosiahli. Môžete však predávať pár EUR/USD okamžite na odraz z väčšieho maxima 1,1395, pričom rátajte s korekciou v rozsahu 25 - 30 bodov v rámci dňa.

Exchange Rates 13.07.2020 analysis

Signály ukazovateľov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa tesne nad úrovňou 30 a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo naznačuje určitú stagnáciu na trhu.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujem na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov, ktoré sa posudzujú na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prekonaním dolnej hranice ukazovateľa na úrovni 1,1295 sa zvýši tlak na libru. Rastom nad hornú hranicu na úrovni 1,1335 vznikne dynamika v prospech rastu.

Opis ukazovateľov

  • Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
  • Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
  • Ukazovateľ MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní.
  • Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní

*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.

Miroslaw Bawulski,
Odborný analytik spoločnosti InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.