Facebook
 
 

19.10.202015:03 Prehľad analýz forexového trhu: Pár EUR/USD: plán na americký burzový deň 19. októbra (analýza predpoludňajších obchodov)

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

V predpoludňajšej prognóze som upozorňoval na kupovanie z úrovne 1,1722. Na 5-minútovom grafe toto pásmo preberajú kupujúci. Vzniku výhodnejšieho miesta na vstup do dlhých pozícií pri testovaní úrovne 1,1722 zhora nadol sme sa však napriek tomu nedočkali. Takýto obchod nám teda unikol, hoci bol výnosný. Vidno tiež, že hoci sa pár zastavil na úrovni 1,1756, z nej však nedošlo k aktívnemu pohybu nadol. Tým sa daný signál na predaj neguje, a to minimálne dovtedy, kým nevznikne nová vhodná formácia.

Exchange Rates 19.10.2020 analysis

Pre rast eura sme museli upraviť najbližšie úrovne podpory a rezistencie. Momentálne je úlohou kupujúcich prekonať rezistenciu na úrovni 1,1770 a konsolidovať vyššie. To otvorí priamu cestu na ďalšie týždenné maximum v oblasti 1,1797, kde odporúčam stanoviť zisk. Aktívnejší rast páru EUR/USD do oblasti maxima 1,1824 neočakávame. Bez podpory fundamentálnych štatistík ani nie je pravdepodobný. Presnejším signálom na kupovanie páru EUR/USD bude pokles a formácia falošného prieniku do oblasti podpory na úrovni 1,1739. Dlhé pozície si môžete otvoriť okamžite na odraze od minima 1,1704, kadiaľ prechádza aj nová dolná hranica stúpajúceho cenového kanála. Pri jej prvom testovaní však očakávajte maximálny odraz o 15-20 bodov.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

Predávajúci sa budú usilovať brániť rezistenciu na úrovni 1,1770, ktorá vznikla na konci obchodovania v prvej polovici dňa. S predávaním eura sa však neponáhľajte. Radšej počkajte na vznik falošného prieniku v oblasti 1,1770, ktorý vyvolá väčšiu vlnu nadol do oblasti podpory 1,1739. Rovnako dôležitou úlohou medveďov na opätovné prevzatie iniciatívy bude prekonať dané pásmo nadol. Ak sa cena ustáli pod ním, vznikne nový signál na predaj páru s hlavným cieľom otestovať minimum v oblasti 1,1704, z ktorej vychádzal celý dnešný pohyb nahor. Ak budú kupujúci v druhej polovici dňa silnejší, ideálne bude začať predávať až po aktualizácii maxima na 1,1797, pričom korekcia v rámci dňa dosiahne 15-20 bodov.

Exchange Rates 19.10.2020 analysis

Pripomeňme si, že správa o pozíciách účastníkov trhu s futuritami (COT report) z 13. októbra zaznamenala úbytok dlhých a prírastok krátkych pozícií, čo ešte viac prehlbuje pokles na grafe. Nákupcovia rizikových aktív si napriek tomu myslia, že býčí trh bude pokračovať. Aj oni však postupujú opatrne, keďže s eurozóny zatiaľ nemáme dobré správy. Dlhých nekomerčných pozícií teda ubudlo z 369 231 na 228 295, kým krátkych nekomerčných pozícií pribudlo z 57 061 na 59 658. Celková nekomerčná pozícia klesla na počet 168 637 oproti počtu 174 308 z predchádzajúceho týždňa, čo naznačuje, že noví hráči vyčkávajú. Býčí sentiment na eure je však strednodobo naďalej pomerne veľký. Čím výraznejšie euro klesne voči doláru na konci tohto roka, o to atraktívnejšie bude pre nových investorov.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa nad oblasťou 30- a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo naznačuje, že nákupcovia eura sa aktívne pokúšajú o kontrolu nad trhom.

Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Ak bude pár klesať, podporou bude priemerná hranica indikátora v oblasti 1,1725, odkiaľ dnes môžete eurá kupovať okamžite na odraz.

Opis indikátorov

  • Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
    Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.Ukazovateľ MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dníBollingerove pásma. Obdobie 20 dníNekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.

*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.

Miroslaw Bawulski,
Analytical expert
InstaForex Group © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.