Hrozí, že obchodné rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa opäť dostanú do slepej uličky

Hrozí, že obchodné rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa opäť dostanú do slepej uličky

Ešte nedávno bola obchodná dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ jednou z hlavných správ. Koronakríza však situáciu zmenila, a svet presunul pozornosť na dôležitejšie udalosti. Pri správach o novom smrtiacom víruse význam obchodných sporov zjavne klesá. Tento akútny problém však naďalej nie je vyriešený a má vážny dopad na libru aj na euro. Od obchodnej dohody navyše závisí aj tempo obnovy obidvoch ekonomík. Ostatný vývoj v obchodných vzťahoch medzi Londýnom a Bruselom nedáva veľa dôvodov na radosť. Pred niekoľkými dňami Európska únia zverejnila novú verziu návrhu dohody. Britská strana ho však označila za nevhodný a obvinila Brusel z toho, že ponúka obchodnú dohodu „relatívne nízkej kvality“. „Návrh neponúka férovú dohodu o voľnom obchode medzi blízkymi hospodárskymi partnermi, ale pomerne nekvalitnú obchodnú dohodu, ktorej súčasťou je bezprecedentný dohľad EÚ nad našimi právnymi predpismi a inštitúciami,“ uviedol hlavný britský vyjednávač David Frost. Podľa Frosta strany vo všeobecnosti nepokročili v riešení kľúčových sporných otázok a rozhovory sa pravdepodobne opäť dostanú do slepej uličky. Z uvedeného dôvodu a vzhľadom na koronakrízu v najbližšej budúcnosti len ťažko dosiahnu vzájomnú dohodu.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.