Facebook
 
 
Odborníci upozorňujú na rast globálneho dlhu

Odborníci upozorňujú na rast globálneho dlhu

Rast globálneho dlhu odborníkom aj naďalej spôsobuje obavy. Verejný dlh uprostred pandémie koronavírusu rastie po celom svete. Najhoršie však je, že vyhliadky sú veľmi nepriaznivé.

Skutočnosť je taká, že nič nenaznačuje tomu, že by sa táto situácia mala tak skoro stabilizovať. Inštitút pre medzinárodné financie (IIF) odhaduje, že celkový svetový dlh prevýši do polovice roka 2021 po prvýkrát sumu 300 biliónov dolárov.

„Pomer globálneho dlhu k HDP vzrástol v roku 2020 o 35 % na viac ako 355 % HDP, čo je oveľa viac ako počas globálnej finančnej krízy v roku 2008,“ uviedli odborníci z IIF.

Veľkú časť dlhu tvorí vládny dlh. V priebehu minulého roka vzrástli štátne pôžičky o 12 biliónov dolárov a výška dlhu tak dosiahla úroveň 82 biliónov dolárov alebo 105 % globálneho HDP. Toto číslo by podľa IIF mohlo v roku 2021 vzrásť na 92 biliónov dolárov. Problém je, že náklady na splácanie dlhu sú pre krajiny v tomto prípade naozaj neľahkou úlohou. Svetové hospodárstvo tým určite utrpí a prípadné budúce krízy by ho mohli ľahšie zasiahnuť.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.