Facebook
 
 
EÚ vkladá veľké nádeje do Maria Draghiho

EÚ vkladá veľké nádeje do Maria Draghiho

Mario Draghi opäť potvrdil svoj status nesporného preborníka s veľkým výtlakom, ktorého v EÚ rešpektujú napriek mnohým politickým nezhodám.

Bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB), ktorého v časoch dlhovej krízy všeobecne považujú za „záchrancu eura“, v súčasnosti zastáva funkciu talianskeho predsedu vlády. Mnohí však veria, že je stále schopný prevziať vedenie pri formovaní politickej a hospodárskej agendy EÚ. Kľúčoví európski vodcovia sa nachádzajú v ťažkej pozícii, pretože pandémia koronavírusu citeľne oslabila ich politické pozície. Angela Merkelová má navyše v septembri odísť z funkcie a Emmanuel Macron by mohol v budúcich voľbách čeliť vážnej konkurencii.

Mario Draghi pritom naďalej vzbudzuje rešpekt. Má cit pre budovanie dialógu s oponentmi, ktorí majú protichodné politické názory. Okrem toho sa môže oprieť o dlhoročné skúsenosti, ktoré získal počas vážnych finančných kríz, a o originálny prístup k riešeniu problémov.

Napriek tomu sú však odborníci voči Draghiho politickej budúcnosti stále skeptickí. Podľa nich totiž môže naraziť na vnútorné rozpory a odpor iných politických vodcov. Navyše, dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 môžu byť závažnejšie, ako Draghi očakáva.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.