Bloomberg predpovedá, že po koronakríze nastane prudký rast globálnej ekonomiky

Bloomberg predpovedá, že po koronakríze nastane prudký rast globálnej ekonomiky

Analytici agentúry Bloomberg Economics odhadli tempo oživenia globálnej ekonomiky po pandémii. Výsledky sa prekvapivo ukázali byť celkom pôsobivé.

V správe sa uvádza, že podľa pozitívneho scenára by mohol svetový ekonomický HDP dosiahnuť rekordných 6,9 %. Je pravdepodobné, že rok 2021 bude vo všeobecnosti bodom obratu, ktorý nakloní rovnováhu z negatívnej na pozitívnu. Vyspelé a rozvojové krajiny budú aktívne obnovovať svoje ekonomické kapacity a snažiť sa v krátkom čase eliminovať negatívne dôsledky pandémie koronavírusu. Oživenie však bude pravdepodobne nerovnomerné. Odborníci z agentúry Bloomberg Economics si sú istí, že obnovenie stále zostáva nevyrovnané.

Napríklad medzi rozvinutými krajinami budú hlavným motorom globálneho ekonomického rastu USA, zatiaľ čo vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii a Japonsku dôjde k ďalšiemu poklesu ekonomických ukazovateľov. Pokiaľ ide o rozvojové krajiny, Čína bude na ceste k oživeniu určite pred ostatnými ekonomikami. Zároveň bude zaostávať Brazília, India a Rusko.

Podľa hlavného ekonóma JPMorgan Chase Bruca Kasmana došlo k rozdielu medzi niektorými krajinami v dôsledku sprísnenia menovej politiky centrálnymi bankami.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.