McKinsey: po pandémii sa zrýchli ročný rast produktivity popredných spoločností

McKinsey: po pandémii sa zrýchli ročný rast produktivity popredných spoločností

Podľa analytikov zo spoločnosti McKinsey Global Institute (MGI) pandémia koronavírusu pomohla väčšine svetových spoločností prejsť na nové podnikateľské modely. Toto zasa posunulo efektivitu práce vo svete na vyššie úrovne.

Globálna produktivita by sa mohla zdvojnásobiť, ak aj ostatné spoločnosti prejdú na nové podnikateľské modely. Väčšina veľkých spoločností počas pandémie zásadne zmenila svoje stratégie. Úspešne implementovali online predajné kanály a automatizovanú výrobu. To im umožnilo zvýšiť produktivitu a zrýchliť podnikateľské procesy.

Vo výskume s názvom „Obnoví sa po kríze COVID-19 produktivita a rast?“ odborníci analyzujú nové tendencie. „Ak sa zvýšia pokroky a dopyt bude obrovský, ročný rast produktivity by sa mohol do roku 2024 zrýchliť približne o 1 percentný bod,“ pripúšťa MGI.

Odborníci odhadujú, že miera produktivity by sa mohla po pandémii viac ako zdvojnásobiť v porovnaní s obdobím po globálnej finančnej kríze v rokoch 2008 ‒ 2009. Silný rast produktivity by sme mohli pozorovať v oblasti zdravotníctva, stavebníctva, ako aj v oblasti informačných a komunikačných technológii a maloobchodu.

Priaznivé predpovede sa naplnia iba v prípade stáleho rastu ukazovateľa. Ak vzrastie iba produktivita popredných spoločností a vo vedúcich oblastiach ekonomiky mohlo by to „viesť k zvýšeniu rozdielu medzi produktivitou a rastom priemernej mzdy, rastúcou nezamestnanosťou alebo znižujúcou sa zamestnanosťou“.

Produktivita práce sa v štúdii spoločnosti MGI definuje ako hrubá pridaná hodnota vydelená počtom odpracovaných hodín. Autori správy analyzovali vplyv digitalizácie, automatizácie, inovatívnych metód a investície do ľudského kapitálu na produktivitu spoločností počas a po pandémii.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.