Agentúry Bloomberg: veľmocami postpandemického sveta budú USA a Ćína

Agentúry Bloomberg: veľmocami postpandemického sveta budú USA a Ćína

Analytici oslovení agentúrou Bloomberg sa zhodujú v názore, že väčšina krajín sa v roku 2021 len ťažko vráti do pôvodného stavu spred krízy. Väčšina ekonomík musí navyše vyvíjať obrovské úsilie, aby sa zotavila s krízy vyvolanej pandémiou. Jedinou výnimkou sú USA a Čína. V dvoch najväčších svetových ekonomikách špecialisti už totiž zaznamenali prvý výhonky oživenia.

Odborníci z agentúry Bloomberg sa domnievajú, že USA vďačia za svoje silné ekonomické oživenie rozsiahlej finančnej pomoci od Bieleho domu. Washington skutočne nalieva do federálneho rozpočtu bilióny dolárov. Pokiaľ ide o Čínu, tá hospodárske úspechy dosahuje účinnými opatreniami, ktoré Peking v rámci krajiny prijal v boji proti pandémii.

Zaujímavé je, že odborníci predpokladajú, že globálna ekonomika by mohla v roku 2021 medziročne expandovať o 6,9 %. To by znamenalo rekordný rast HDP, najvyšší od 60. rokov. Analytici však upozorňujú, že nie všetky krajiny si také rýchle oživenie ekonomiky budú môcť dovoliť. Zaostávať z hľadiska hospodárskeho oživenia pritom nebudú len krajiny rozvíjajúcich sa trhov, ale aj niektoré krajiny eurozóny ako Francúzsko a Taliansko.

Odborníci počítajú s tým, že v prípade mnohých ekonomík bude cesta k predkrízovým úrovniam trvať až niekoľko rokov. Analytici poukazujú na to, že najohrozenejšie sú krajiny, ktorých ekonomiky vo veľkej miere závisia od dovolenkového sektoru.

Experti agentúry Bloomberg pritom vypichli dva faktory, ktoré prispievajú k úspešnému hospodárskemu oživeniu: jedným je celonárodná dostupnosť vakcín proti COVID-19 a druhým menová politika centrálnej banky. Bruce Kasman, hlavný ekonóm spoločnosti JPMorgan Chase, ako príklad efektívnych politických rozhodnutí uvádza opatrenia, ktoré urobili centrálne banky v Rusku, Turecku a Brazílii. V týchto krajinách regulátory vlani znížili kľúčové úrokové sadzby na podporu podnikania počas krízy. Centrálne banky nedávno opäť sprísnili svoju menovú politiku v snahe znížiť rast inflácie a zabrániť odlivu kapitálu, tvrdí JPMorgan.

Bloomberg kuriózne zistil, že na obrátkach naberá aj ruská ekonomika, pretože úrady rušia koronavírusové obmedzenia. Analytici očakávajú, že ruská ekonomika sa na predpandemickú úroveň zotaví v 4. kvartáli 2021. Škody, ktoré krajina utrpela v dôsledku koronakrízy boli totiž menšie ako v prípade iných ekonomík.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.