Svetová banka predpovedá, že po pandémii dôjde k rýchlemu oživeniu ruskej ekonomiky

Svetová banka predpovedá, že po pandémii dôjde k rýchlemu oživeniu ruskej ekonomiky

Rusko sa v poslednom čase môže iba zriedka pochváliť pozitívnymi ekonomickými výsledkami. Akékoľvek pozitívne správy týkajúce sa ekonomiky preto skutočne zvyšujú dôveru investorov. Špekulatívnych obchodníkov prekvapil najmä výhľad Svetovej banky týkajúci sa ruskej ekonomiky. V správe sa uvádza, že po skončení pandémie dôjde v Rusku pravdepodobne k rýchlemu oživeniu.

Rýchly návrat ekonomických ukazovateľov na predkrízovú úroveň súvisí so skutočnosťou, že ukazovatele boli na nízkych úrovniach ešte pred vypuknutím koronavírusu. Podľa výpočtov Svetovej banky dosiahne HDP Ruska v roku 2021 2,9 %. V roku 2022 stúpne na 3,2 %. Banka navyše poznamenala, že finančné straty Ruska počas pandémie boli oveľa nižšie ako v mnohých iných krajinách. HDP Ruska klesol minulý rok iba o 3,1 %. Ruská vláda neschválila stimulačné balíky na podporu občanov a podnikateľského sektora ‒ jej stratégia spočívala v cielenej finančnej pomoci určitým kategóriám občanov. Vďaka tomuto opatreniu sa v konečnom dôsledku predišlo zaťaženiu finančného systému.

Odborníci sa domnievajú, že jednou z najvážnejších prekážok hospodárskeho oživenia môže byť nezáujem miestneho obyvateľstva o očkovanie. Napriek skutočnosti, že Rusko ako prvé na svete zaregistrovalo vakcínu proti koronavírusu, ľudia sú, čo sa týka očkovania, opatrní. Sputnik V je spolu s uvoľňovaním karanténnych obmedzení nepochybne jedným z hlavných katalyzátorov rastu. Dostupnosť vakcíny krajine pravdepodobne pomôže vyhnúť sa tretej vlne pandémie, všetko však bude závisieť od výsledkov očkovania.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.