empty
 
 
OECD: bohaté krajiny by mohli čeliť dlhodobej nezamestnanosti

OECD: bohaté krajiny by mohli čeliť dlhodobej nezamestnanosti

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by bohaté krajiny mohli následkom koronakrízy čeliť hrozbe zvýšenia dlhodobej nezamestnanosti.

Počas pandémie COVID-19 prišlo o prácu 22 miliónov ľudí z 38 krajín sveta, uvádza v správe OECD. Iba 8 miliónov z nich aktívne hľadá iné zdroje príjmu. Ukázalo sa, že kríza spôsobená koronavírusom najviac postihla pracovníkov s nízkou kvalifikáciou. Nemajú dostatočnú kvalifikáciu na to, aby mohli zastávať vysoko platené pozície.

V súčasnosti je nedostatok pracovníkov v zdravotníctve a v odvetviach súvisiacich s ekologicky čistou energiou.

Aj pre mladých ľudí je ťažké nájsť si adekvátnu prácu. Počet mladých ľudí z krajín OECD, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, presiahol 3 milióny.

Organizácia odhaduje, že celková zamestnanosť v členských krajinách sa vráti na úroveň spred pandémie do polovice roka 2023 a v krajinách EÚ v roku 2022.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.