empty
 
 
USA a Nemecko sa spojili, aby zabezpečili prosperitu a bezpečnosť vo svete

USA a Nemecko sa spojili, aby zabezpečili prosperitu a bezpečnosť vo svete

Americký prezident Joe Biden a nemecká kancelárka Angela Merkelová údajne podpísali 21. júla Washingtonskú deklaráciu, ktorou sa potvrdzuje záväzok USA a Nemecka o úzkej spolupráci pri podpore mieru, bezpečnosti a prosperity na celom svete.

V dokumente sa uvádza, že vzájomne prospešné vzťahy medzi týmito dvoma krajinami sú založené na princípoch demokracie a hodnôt, ktoré sa dodržiavajú vďaka príslušným inštitúciám.

„Všetky národy na svete musia mať možnosť slobodne rozhodovať o svojej politickej budúcnosti bez zasahovania, nátlaku alebo nadvlády vonkajších síl,“ veria predstavitelia USA a Nemecka.

Oba štáty sa zasadzujú za Európu, ktorá je „celistvá, slobodná a v mieri“, a zdieľajú presvedčenie, že NATO je dôležitým nástrojom bezpečnostnej politiky. Sú pripravené rozvíjať existujúce spojenectvá a partnerstvá. Osobitná pozornosť sa okrem toho v deklarácii venuje podpore nových technológií, ktoré zabezpečujú politickú a hospodársku slobodu.

USA a Nemecko okrem toho uzavreli dohody v oblasti klímy a energetiky, ktoré by mali prispieť k plneniu cieľov v oblasti znižovania emisií.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.